Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” - MATCHA CAFE SRL

BUCURESTI - 18 ianuarie 2023

Comunicat tip Administrativ / Management in HoReCa

SC MATCHA CAFE SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr Număr RUE 15144 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA) /A.I.M.M.A.I.P.E. București,  M2-15144 / 06.08.2021 .până la data 02.02.2022 .

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii MATCHA CAFE S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 76550.84 din care:66565.95 grant acordat9984.89 cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prinProgramul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de ContactPersoană de contact: 

Pescaru Ion Ciprian

Telefon: 0753320305

e-mail: ion.ciprian@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/matcha-cafe-srl/anunt-finalizare-implementare-proiect-granturi-pentru-capital-de-lucru-acordate-beneficiarilor-matcha-cafe-srl