ANUNT LANSARE PROIECT

Iasi - 7 decembrie 2022

Comunicat tip General in Tehnologie

Anunț lansare proiect

S.C. MEDAVENTIS S.R.L. anunță lansarea proiectului cu titlul “Construire centru de producție pentru dispozitive inteligente de detecție în vederea creșterii inovării în cadrul Medaventis S.R.L., prin transfer tehnologic”, Cod apel: POR/916/1/1, Cod SMIS 151863, Componenta 1 POR/2020/1/1.1.C./2 - Relansare 2020, Axa Prioritară: Promovarea transferului tehnologic.

.

.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 35 luni, conform contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, respectiv: 01.02.2021 – 31.12.2023.

Obiectul proiectului îl reprezintă Creșterea competitivității societății MEDAVENTIS S.R.L pe piața națională și internațională prin transfer de tehnologie bazat pe cercetare dezvoltare dezvoltată furnizat de Centrul de transfer tehnologic, în concordanță cu domeniile prioritare identificate în Strategiile de Specializare Inteligentă Nord-Est.

Proiectul are printre principalele rezultate următoarele:

       1. Realizarea unui sistem inovativ de detecție a malformațiilor structural mamare prin transfer tehnologic.

       2. Dezvoltarea experimentală a sistemului de fabricație pe parcursul implementării proiectului si crearea seriei zero.

       3. Un proces tehnologic inovativ ce include un sistem de coordonare video pe bază de mini-pattern, pentru fabricarea sistemelor inteligente de detecție, într-o perioadă de 24 de luni de la începerea implementării proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 1.444.956,07 lei din care: 1.310.010,07 lei valoare eligibilă, 917.007,05 lei contribuție publică și 393.003,02 lei contribuție proprie a beneficiarului.

Proiectul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și din bugetul național.

 

Persoană de contact:

Popa Mirela-Elena

medaventis@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/medaventis/anunt-lansare-proiect12