Proiectul „Centre Economice” a ajuns la final

BUCURESTI - 1 iulie 2013

Comunicat tip General in Afaceri, Educatie / Cultura, Cursuri

Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu partenerii săi regionali Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi companiile Novensys Corporation şi Media One organizează conferinţa ce marchează finalul proiectului “Centre Economice”, eveniment ce va avea loc vineri, 5 iunie, la ora 11:00 în cadrul Hotelului Minerva din Bucureşti, Sala Maya.

Investeşte în  oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

Titlul proiectului: „Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic”

Cod Contract: POSDRU/90/2.1./S/63960            

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Nationale

 

 

 

-COMUNICAT DE PRESĂ-

 

Proiectul „Centre Economice” a ajuns la final

 

Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu partenerii săi regionali Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu şi companiile Novensys Corporation şi Media One organizează conferinţa ce marchează finalul proiectului “Centre Economice”, eveniment ce va avea loc vineri, 5 iunie, la ora 11:00 în cadrul Hotelului Minerva din Bucureşti, Sala Maya.

“Centrul economic” a fost gândit ca un laborator pilot pentru pregătirea şi orientarea în carieră a studenţilor de la programele de studiu de marketing şi administrarea afacerilor din universităţile partenere, unde aceştia au putut să îşi îmbunătăţească competenţele prin intermediul unui produs software ce simulează activitaţile solicitate pe piaţa muncii.

 

Gândit ca un exerciţiu extrem de ambiţios prin activităţile sale complexe, proiectul pilot „Centre economice” şi-a propus corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii. Din punct de vedere practic, studenţii aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la piaţa muncii, au obţinut aptitudinile necesare şi au reuşit să îşi îmbunătăţească competenţele prin intermediul unui produs software dezvoltat în cadrul acestui proiect şi găzduit de laboratoarele astfel create (Centrele economice), dar şi prin participarea la stagii de practică în cadrul unor operatori economici ai căror reprezentanţi au fost, de asemenea, formaţi cu rol de tutori în vederea instruirii şi orientării studenţilor în tranziţia la viaţa activă.

 

Cei mai importanţi beneficiari ai acestui proiect sunt studenţii, aceştia dobândind competenţe semnificative prin simularea unor activităţi solicitate de piaţa muncii în cadrul unor laboratoare specifice de orientare pentru cariera în domeniul economic.

Beneficii au avut şi universităţile implicate in proiect, care au obţinut experienţe relevante pentru îmbunătăţirea ofertelor educaţionale construite pe abilităţi de muncă, au avut acces la un sistem de comunicare eficient cu alte universităţi, cu mediul de afaceri şi cu alte entităţi interesate, şi-au extins baza materială şi au oferit studenţilor noi oportunităţi de pregătire adaptată în mod efectiv cerinţelor reale ale pieţei.

 

Proiectul „CENTRE ECONOMICE” a fost derulat pe o perioadă de 3 ani şi este relevant pentru obiectivul POS DRU, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.884.101,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 85%, respectiv 17.394.243,34 lei.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi găsi accesând www.centre-economice.ro

 

Contact:

Ioana Sandu – Manager Proiect

Ministerul Educaţiei Naţionale

Tel. 021-405.62.11

Fax: 021-312.48.77

Email: centre.economice@yahoo.com