Proiectul strategic CENTRE ECONOMICE se lanseaza la Bacau

BUCURESTI - 27 ianuarie 2011

Comunicat tip Administrativ / Management in Educatie / Cultura

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) organizează joi, 27 ianuarie conferinţa de lansare a proiectului “CENTRE ECONOMICE: Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă în domeniul economic” în aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Proiectul este implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii săi regionali, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, companiile Novensys Corporation şi Media One.

Evenimentul va reuni înalţi oficiali ai MECTS responsabili pentru implementarea activităţilor de proiect, rectorii celor trei universităţi implicate, precum şi reprezentanţi ai grupurilor ţintă vizate de activităţile proiectului şi ai presei.

Gândit ca un exerciţiu extrem de ambiţios prin activităţile sale complexe, proiectul pilot „Centre economice” îşi propune în principal corelarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare cu cerinţele pieţei muncii. Din punct de vedere practic, studenţii care urmează specializări din domeniile marketing şi management aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la piaţa muncii, vor putea obţine aptitudinile necesare şi îşi vor putea îmbunătăţi competenţe prin intermediul unui produs software dezvoltat în cadrul acestui proiect şi găzduit de laboratoarele astfel create (Centrele economice), dar şi prin participarea la stagii de practică în cadrul unor operatori economici ai căror reprezentanţi vor fi, de asemenea, formaţi cu rol de tutori în vederea instruirii şi orientării studenţilor în tranziţia la viaţa activă.

Cei mai importanţi beneficiari ai acestui proiect sunt studenţi, aceştia dobândind competenţe semnificative prin simularea unor activităţi solicitate de piaţa muncii în cadrul unor laboratoare specifice de orientare pentru cariera în domeniul economic.

Beneficii vor avea şi universităţile implicate in proiect, care vor putea obţine experienţe relevante pentru îmbunătăţirea ofertelor educaţionale construite pe abilităţi de muncă, vor avea acces la un sistem de comunicare eficient cu alte universităţi, cu mediul de afaceri şi cu alte entităţi interesate, îşi vor putea extinde baza materială şi vor putea astfel oferi studenţilor noi oportunităţi de pregătire adaptată în mod efectiv cerinţelor reale ale pieţei.

Proiectul „CENTRE ECONOMICE” se derulează timp de 3 ani şi este relevant pentru obiectivul POS DRU, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 20.884.101,70 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 85%, respectiv 17.394.243,34 lei.