Audit Financiar, o metoda eficientă de a stabili dacă firma ta e sănătoasă!

BUCURESTI - 9 februarie 2018

Comunicat tip Administrativ / Management in Afaceri, Educatie / Cultura, Finante / Contabilitate, Internet, HR

Live site

În lumina noilor prevederi legale în materie de audit statutar obligatoriu, precum se întâmplă și în cazul unui audit financiar la cerere, a apela la specialiști cu mare experiență în domeniu este esențial pentru orice agent economic care vrea să elimine riscurile de ordin financiar ce pot apărea în activitatea pe care o desfășoară.
Există firme de audit specializate, apreciate pe nișa în care activează, precum Contello Audit - firmă de contabilitate București ce oferă servicii de audit financiar și statutar performante, fiind membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR).

audit financiar firma de contabiliate

audit financiar firma de contabiliate

 Cel ce crede numai în lucruri posibile, nu mai e poet, ci contabil. 

Valeriu B. Contello.Ro

Echipa de auditori Contello (Firma de Contabilitate si Audit Financiar) nu se rezumă la a întocmi doar niște rapoarte de audit seci, care să expună banal niște concluzii, ci aduc informații utile antreprenorilor, cu un impact deosebit asupra dezvoltării afacerilor auditate. Starea de sănătate financiară a entităților analizate este reflectată în mod creativ, inclusiv cu ajutorul unor grafice concludente care prezintă vizual atât situația actuală, cât și tendințele cele mai probabile ce pot să se manifeste dacă se iau niște măsuri corecte. Aceste soluții au un pronunțat caracter practic și se bazează pe datele culese în timpul procesului de auditare desfășurat cu maxim profesionalism.

Ceea ce este deosebit în cazul firmei de contabilitate amintite este modul în care se desfășoară procesul de audit propriu-zis, echipa de specialiști încearcând să realizeze o integrare cât mai corectă a afacerii verificate în climatul economico-financiar actual și viitor, intern și extern.

Acest demers este extrem de dificil, precum bănuiți, în condițiile în care lumea afacerilor are actualmente o mare doză de volatilitate, de neprevăzut.

Cu toate că soluții sută la sută perfecte nu se pot da, printr-o auditare completă și complexă se pot depista cu multă acuratețe riscurile majore cu care se confruntă afacerea analizată și se pot da sfaturi practice acelora din conducerea entității respective pentru a se elimina parametrii care și-au dovedit ineficiența și se pot propune de către auditorii Contello rezolvări creative, perfect legale, pentru mai buna desfășurare a afacerii pe viitor prin luarea unor decizii de dezvoltare a business-ului cu mari sorți de izbândă chiar într-un climat economic intern și extern total neprietenos.

Specialiștii ce realizează un audit statutar sau un audit financiar la cerere au cunoștințe vaste în materie de contabilitate, cunosc standardele referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate, au cunoștințe de analiză financiară aprofundate, cunosc atât contabilitatea costurilor, cât și principiile fundamentale ce guvernează contabilitatea managerială, au abilități de management al riscurilor.

În plus, echipa Contello Audit care este o firma de contabilitate renumita in Bucuresti respectă cu strictețe codul deontologic al auditorilor, având în vedere că prin natura activității desfășurate au acces la date esențiale din cadrul agentului economic analizat.

Potrivit OMFP nr. 470/2018 entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public fac obiectul auditului statutar.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;

c)  numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Prevederile enunțate mai sus referitoare la situațiile financiare anuale se aplică, spune textul citat, inclusiv acelor subunități fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.