Deschiderea celei de-a XI-a ediții a Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră

BUCURESTI - 13 noiembrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Cea de-a XI-a ediție a Forumului ONG-urilor de la Marea Neagră, cu tema „Construirea unei societăți civile mai reziliente în regiunea Mării Negre”, va avea loc, în perioada 12-14 noiembrie 2018, la Bruxelles. Evenimentul este organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe al României și cu sprijinul Comisiei Europene.

MAE

MAE

Călin Stoica, Reprezentantul Permanent al României în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene, a participat la deschiderea evenimentului din partea MAE, alături de reprezentanţi ai SEAE, ai Comisiei Europene și ai OCEMN. În intervenția sa, reprezentantul României a exprimat aprecierea pentru rolul unic pe care l-a jucat Forumul, în ultimii unsprezece ani, în consolidarea cooperării dintre reprezentanții societății civile din regiunea Mării Negre. A precizat că acest format s-a dovedit a fi atât o poveste de succes pentru cooperarea la nivelul actorilor non-guvernamentali din zona Mării Negre, cât și o sursă de inspirație în regiune şi dincolo de aceasta.

Oficialul român a amintit că una dintre prioritățile Președinției române a Consiliului UE este revitalizarea cooperării regionale la Marea Neagră, prin creşterea implicării UE în iniţiativele regionale, pe plan sectorial, dar şi politic şi financiar. Astfel, în calitate de viitoare Președinție, România va contribui la identificarea, de către statele litorale, a unor domenii de cooperare prioritare pentru dezvoltarea regiunii și la agrearea unor proiecte concrete în aceste arii. În acest context, România va depune toate eforturile pentru a facilita adoptarea, de către statele litorale, a unei Agende Maritime Comune pentru Marea Neagră și a unei Agende strategice în domeniile cercetării și inovării.

Totodată, Reprezentantul Permanent al României în Comitetul Politic și de Securitate al Uniunii Europene a subliniat că, în calitate de voce a societății civile, Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră poate juca un rol semnificativ în conturarea unei viziuni larg împărtăşite privind dezvoltarea regiunii, la nivelul acesteia dar şi în abordările promovate de instituţiile europene. A exprimat încrederea în capacitatea Forumului de a dinamiza pe mai departe proiecte concrete, cu beneficii pentru cetăţenii şi comunităţile din regiunea Mării Negre.

Informații suplimentare

Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră a fost lansat în 2008 cu sprijinul MAE român, prin fondurile asistenţei oficiale pentru dezvoltare, şi al Black Sea Trust. Începând cu 2013, Comisia Europeană a devenit partener al MAE român în finanţarea iniţiativei. Primele ediţii au avut loc la Bucureşti şi Constanţa. Din 2014, Forumul ONG-urilor la Marea Neagră este organizat, prin rotaţie, în alte state din regiunea Mării Negre. În 2018, Forumul îşi desfăşoară lucrările, în premieră, la Bruxelles.

Forumul a fost gândit de la prima ediţie ca proiect anual de implementare a principiilor Sinergiei Mării Negre, comunicarea Comisiei Europene din 2007 care ghidează abordarea regională a UE. Rolul Forumului a fost, de la început, cel al creării unui spațiu pentru dezbatere, împărtășire de expertiză și facilitare a comunicării și cooperării între reprezentanții societății civile, ai guvernelor, organizațiilor internaționale și ai donatorilor activi în regiunea Mării Negre. De-a lungul timpului, Forumul a oferit ocazia participanților să facă schimb de bune practici și să demareze proiecte comune în domenii precum democrație și drepturile omului, dezvoltare locală, drepturile copilului, protecția mediului, participare civică etc.

Până în prezent, Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră a reunit, în ediţiile sale şi prin reţelele create, peste 900 participanți din 11 țări: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina.

Detalii suplimentare privind Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră pot fi obținute accesând link-ul http://www.blackseango.org/.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).