Întrevederea ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, cu Secretarul general adjunct al NATO, Alexander Vershbow

BUCURESTI - 25 aprilie 2016

Comunicat tip General in Politic

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a avut luni, 25 aprilie 2016, la sediul MAE, o întâlnire cu Secretarul general adjunct al NATO, ambasadorul Alexander Vershbow.

Întâlnirea a prilejuit un schimb de opinii asupra perspectivelor Summit-ului NATO de la Varşovia, din 8-9 iulie 2016. În contextul provocărilor actuale de securitate, şeful diplomaţiei române a pledat pentru o prezenţă rotaţională robustă a forţelor Aliate pe flancul estic, atât în nord, cât şi în sud, în paralel cu substanţierea eforturilor Aliate pentru asistenţă şi consolidarea capacităţilor de apărare ale statelor partenere din zona Mării Negre.

Întrevederea ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, cu Secretarul general adjunct al NATO, Alexander Vershbow

Ministrul român al afacerilor externe a subliniat că, pentru România, consolidarea relaţiei transatlantice şi a parteneriatului strategic NATO-UE rămân obiective esenţiale în procesul de adaptare pe termen lung a Alianţei Nord-Atlantice. A prezentat eforturile României pe linia consolidării dimensiunii de apărare colectivă, inclusiv prin găzduirea celor două structuri de comandă şi control ale NATO, şi a accentuat importanţa includerii regiunii Mării Negre în toate procesele Aliate de evaluare.

Şeful diplomaţiei române a mai abordat cu Secretarul general adjunct al NATO tema apărării antirachetă, reiterând susţinerea ţării noastre pentru declararea capabilităţii operaţionale iniţiale a sistemului antirachetă al NATO la Summit-ul de la Varşovia.

Oficialul Aliat a mulţumit României pentru contribuţiile în teatrele de operaţii şi pentru implicarea activă în evaluările Aliate pe tema consolidării apărării colective şi a flancului estic al NATO. A apreciat, de asemenea, sprijinul constant al României pentru consolidarea relaţiei transatlantice şi hotărârea autorităţilor române de a asigura resursele necesare domeniului apărării.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).