Întrevederi bilaterale ale ministrului afacerilor externe în marja celei de-a cincea reuniune ministerială Uniunea Europeană - Liga Statelor Arabe

BUCURESTI - 5 februarie 2019

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

În marja reuniunii ministeriale Uniunea Europeană (UE) – Liga Statelor Arabe (LSA), care a avut loc la Bruxelles, în data de 4 februarie 2019, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut întrevederi bilaterale cu omologii din Republica Arabă Egipt, Republica Irak, Republica Libaneză și Republica Yemen.

MAE

MAE

În convorbirea avută cu omologul egiptean, Sameh Shoukry, ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a abordat aspecte legate de agenda bilaterală viitoare, cu accent pe intensificarea cooperării pe linie politico-economică și sectorială. Ambii demnitari au conchis asupra faptului că viitoarea reuniune a Comitetului mixt de cooperare economică, științifică și tehnică, care se va desfășura la finalul lunii februarie la Cairo, va constitui un bun prilej pentru intensificarea cooperării sectoriale în domenii de interes comun.

Cei doi miniștri au abordat și dimensiunea cooperării la nivel multilateral și, de asemenea, au avut un schimb de opinii pe teme legate de problematica regională, precum și cu privire la viitorul Summit UE-LSA care va avea loc în Egipt, în perioada 24-25 februarie 2019.

În cursul întrevederii cu șeful diplomației irakiene, Mohamed Ali Alhakim, părțile au salutat relația specială de prietenie existentă între România și Irak și au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea raporturilor de cooperare bilaterală, în ansamblul acestora. Ministrul Teodor Meleșcanu a reiterat angajamentul României de menținere a sprijinului pentru Republica Irak, în cadrul Coaliției globale anti ISIL/Daesh.

În cadrul întrevederii bilaterale cu omologul yemenit, Khaled Hussein Alyemany, șefii celor două diplomații au avut un schimb de opinii asupra evoluțiilor din Yemen, prilej cu care ministrul român a exprimat îngrijorarea față de escaladarea violențelor din regiune și convingerea României cu privire la importanța crucială a dialogului politic în vederea soluționării conflictului. De asemenea, ministrul Teodor Meleşcanu a transmis interlocutorului yemenit că, pe durata deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE, România se va implica activ în toate demersurile UE de soluţionare pe cale politică a conflictului din Yemen.

Cu ocazia întrevederii ministrului Teodor Meleșcanu cu ministrul afacerilor externe și emigranților al Republicii Libaneze, Gebran Bassil, șeful diplomației române a reiterat sprijinul României pentru unitatea, integritatea și suveranitatea Republicii Libaneze, precum și pentru inițiativele europene și internaționale destinate consolidării stabilității statului libanez.

În egală măsură, cei doi oficiali au discutat despre agenda viitoare a relației bilaterale, buna colaborare în cadrul organizațiilor internaționale și au abordat teme regionale și internaționale de interes.

De asemenea, în marja reuniunii, Teodor Meleșcanu a avut scurte convorbiri cu omologul palestinian și libian cu privire la aspecte de colaborare bilaterală. De asemenea, în discuțiile cu ministrul de externe kuweitian a avut loc un schimb de opinii privind agenda regională, iar cu ministrul de stat saudit au fost abordate subiecte de interes din perspectiva deținerii de către România a Președinției Consiliului UE.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).