Lansarea programului „InternshipRO2019EU“ în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

BUCURESTI - 5 decembrie 2018

Comunicat tip General in Administratie Publica, Media / Publicitate

Ministerul Afacerilor Externe lansează programul „InternshipRO2019EU“ – componenta Bruxelles, dedicat exclusiv derulării activităților implicate de preluarea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019.

MAE

MAE

Pe parcursul derulării programului, 20 de persoane vor avea șansa de a se implica în activitățile desfășurate de Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles în contextul exercitării de către țara noastră a Președinției Consiliului Uniunii Europene, printre care participarea la conferințe, evenimente, seminarii și reuniuni, sprijinirea gestionării unor dosare de interes, monitorizarea principalelor evoluții la nivel european, pregătirea contactelor diplomatice ale oficialilor români, planificarea, organizarea și desfășurarea evenimentelor formale sau informale prilejuite de deținerea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, sprijinirea activității de comunicare și acordarea de sprijin logistic pentru exercitarea atribuțiilor specifice în contextul derulării reuniunilor de Consiliu.

Participanții la acest program își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și vor beneficia de prevederile Legii nr. 176 / 2018 privind internshipul, inclusiv de dreptul de a primi o indemnizație de internship. Indemnizaţia lunară pentru internship va fi în valoare de 1.670 de euro brut. Ministerul Afacerilor Externe nu va suporta alte cheltuieli implicate de participarea internilor la acest program.

Durata programului va fi de șase luni de la data semnării contractului de internship. Programul de lucru al internilor va fi de maximum 40 de ore de prezență în fiecare săptămână, iar perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă. Selecția candidaților va cuprinde două etape, cea a depunerii și selecției dosarelor, respectiv proba interviului.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Pentru Programul „InternshipRO2019EU” – Bruxelles candidații trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

a. să fie absolvenți de studii universitare de licență, preferabil într-unul din următoarele domenii de licență: Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Sociologie, Științe militare, informații și ordine publică, Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Management, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale;

b. cunoașterea a cel puțin unei limbi străine, engleză sau franceză, la nivel avansat.

Cunoașterea funcționării Uniunii printr-o experiență anterioară (bursă, stagiu sau internship) într-una dintre instituțiile europene constituie un atu.

Persoanele interesate să participe la programul de internship din cadrul Ministerului Afacerilor Externe – componenta Bruxelles, în contextul exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, își pot depune dosarul de candidatură în perioada 7 - 11 decembrie 2018, urmând instrucțiunile prezentate pe site-ul oficial al instituției: http://www.mae.ro/node/47598

Informații suplimentare pot fi solicitate, în perioada de înscriere, la telefon 0032 / 27.000.640, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 10:00 – 14:00, ora României.

Informații suplimentare

România va asuma, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare șase luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și Parlamentul European, lucrând de asemenea în strânsă coordonare cu Președintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.

Președinția rotativă asigură gestionarea curentă a agendei europene și prezidarea formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial și tehnic), cu excepția Consiliului Afaceri Externe. Președinția trebuie să acționeze ca un mediator imparțial, concentrându-se în principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune ale statelor membre.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).