Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei ASEM

BUCURESTI - 1 martie 2019

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Ministerul Afacerilor Externe al României marchează, la 1 martie, tradiția creată în 2016 de celebrare a Zilei Asia-Europe Meeting (ASEM), la 23 de ani de la stabilirea procesului de consolidare a relațiilor dintre partenerii europeni și asiatici.

MAE

MAE

Acest proces, profund atașat principiilor fundamentale de promovare a dialogului și a cooperării, pentru o mai bună abordare a provocărilor globale, a angajat un număr tot mai mare de guverne din Europa și Asia. Din 1996, parteneriatul biregional a crescut de la 26 la 51 de țări și 2 organizații partenere, atingând un nivel de maturitate reflectat în cooperarea consolidată prin trei piloni: politic, economic și cultural. Partenerii din Europa și Asia reprezintă împreună peste 60% din populația globală și producția mondială, cu potențial pronunțat de creștere.

România este un partener dedicat acestui demers și apreciază valoarea adăugată a ASEM, ca principală platformă de cooperare între Europa și Asia. Totodată, țara noastră consideră activitățile ASEF drept mijloace importante de aprofundare a contactelor interumane.

La zece ani de la aderarea formală la procesul ASEM, România a marcat un nou nivel de implicare în activitățile ASEM/ASEF, prin găzduirea celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor ASEF, în iunie 2018. De asemenea, în mai 2019, în contextul Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene, țara noastră este onorată să organizeze, la București, o serie de evenimente în domeniul educației, valorificând caracterul complementar al formatelor ASEM și ASEF: cea de-a 7-a Reuniune a Miniștrilor Educației ASEM și, pentru prima oară în format back-to-back, Forumul Studenților și Conferința Rectorilor ASEF. Invităm toți partenerii ASEM în România să participe activ, în perioada 11-16 mai 2019, la dezbaterile cu tema "Connecting education: inclusion, mobility and excellence in support of the Sustainable Development Goals ".

Informaţii suplimentare:

Asia-Europe Meeting (ASEM) este un proces interguvernamental, lansat în 1996, la Bangkok, pentru amplificarea dialogului dintre Asia și Europa. Partenerii ASEM includ statele membre UE, Norvegia, Elveţia, Comisia Europeană, Secretariatul ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est) şi 20 de state din Asia: cei 10 membri ai ASEAN (Brunei Darussalam, Cambodgia, Filipine, Indonezia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailanda şi Vietnam), alături de Australia, Bangladesh, R. P. Chineză, R. Coreea, India, Japonia, Kazahstan, Mongolia, Noua Zeelandă, Pakistan, Rusia. România participă la ASEM de la 1 ianuarie 2007. Aderarea formală a ţării noastre a avut loc cu ocazia Summit-ului ASEM 7 (Beijing, 2008).

La Summit-ul ASEM din 2016, din Ulaanbaatar (Mongolia), liderii ASEM au decis instituirea Zilei ASEM la 1 martie, cu scopul de a promova importanța și vizibilitatea acestui parteneriat, sub deviza “Asia meets Europe/Europe meets Asia Day”. Marcată la nivelul tuturor celor 51 de state și 2 organizații partenere, această zi simbolizează o nouă etapă din evoluția ASEM, în care conectivitatea, în toate dimensiunile sale – politică, economică, digitală, instituțională, socio-culturală și interumană - este conceptul-cheie. Următorul Summit ASEM va avea loc în Regatul Cambodgiei, în 2020.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-afacerilor-externe/ministerul-afacerilor-externe-saluta-celebrarea-zilei-asem