Participarea ministrului afacerilor externe la ceremonia de absolvire a cursurilor de diplomaţie şi afaceri internaţionale

BUCURESTI - 6 iunie 2016

Comunicat tip General in Politic, Cursuri

Ministrul Afacerilor Externe, Lazăr Comănescu, a participat astăzi, 6 iunie 2016, la ceremonia de înmânare a diplomelor anuale de absolvire a cursurilor de diplomaţie şi afaceri internaţionale ale liceului bilingv Lauder-Reut.Alături de Conferința Lauder de diplomație și afaceri internaționale pentru învățământul liceal – „2Day Ambassador” (30 martie 2016), această manifestare, găzduită de Ministerul Afacerilor Externe, s-a desfăşurat în contextul aniversării a 10 ani de parteneriat cu Complexul Educațional Lauder – Reut, o platformă de cooperare ce îmbină practica diplomatică și metodele educaţionale moderne.

Participarea ministrului afacerilor externe la ceremonia de absolvire  a cursurilor de diplomaţie şi afaceri internaţionale

„Astfel de iniţiative, prin care se exersează practica diplomatică, demonstrează cât de importantă este formarea şi specializarea în meseria de diplomat. Astfel, viitoarele generaţii de diplomaţi pot fi pregătite pentru a reprezenta interesul naţional al României pe scena internaţională chiar din etapa liceului, dovadă fiind chiar activitatea şi rezultatele absolvenţilor din acest an ai cursurilor de diplomaţie şi afaceri internaţionale de la liceul Lauder-Reut”, a menţionat în intervenţia sa ministrul afacerilor externe.

În continuare, Lazăr Comănescu a subliniat faptul că Ministerul Afacerilor Externe acordă o atenţie specială dialogului cu tinerii şi diversificării modalităţilor de a interacţiona, în special, cu cei care îşi doresc o carieră în diplomaţie.

La finalul ceremoniei, ministrul afacerilor externe a înmânat elevilor diplomele de absolvire a cursurilor.

Informații suplimentare:

Fundaţia Ronald S. Lauder, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român, Lauder School of Government, Diplomacy & Strategy şi Raphael Recanati International School din Israel au încheiat parteneriate în domeniul educaţiei, care oferă cursuri extra-curriculare de diplomaţie şi relaţii internaţionale la liceul Lauder-Reut.

În România, Fundaţia Ronald S. Lauder a creat, în anul 1997, complexul şcolar multicultural “Lauder-Reut”, care găzduieşte o grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu şi liceu, cu predare în limba engleză, autorizate şi acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

În programa educațională, Liceul Lauder-Reut oferă, încă din anul 2006, cursuri acreditate de diplomaţie, relaţii internaţionale, afaceri, media, comunicare, negociere, dezbateri, oratorie și retorică.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).