Participarea ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, la reuniunea informală Snow Meeting

BUCURESTI - 13 ianuarie 2016

Comunicat tip General in Administratie Publica, Media / Publicitate, Politic

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, va participa, la invitaţia omologului lituanian, Linas Linkevičius, în intervalul 14-15 ianuarie 2016, la reuniunea informală pe teme de politică externă şi securitate Snow Meeting, care va avea loc la Trakai (Lituania). Evenimentul va reuni factori de decizie din domeniul politicii externe şi de securitate din state membre NATO şi UE, exponenţi ai mediului academic şi reprezentanţi de rang înalt ai celor două organizaţii.

Participarea ministrului afacerilor externe, Lazăr Comănescu, la reuniunea informală Snow Meeting

Tematica Snow Meeting 2016 se va concentra asupra perspectivelor Summit-lui NATO de la Varşovia (8-9 iulie 2016). Dezbaterile vor aborda stadiul implementării deciziilor adoptate la Summit-ul NATO din Marea Britanie (septembrie 2014), precum şi rezultatele anticipate ale reuniunii Aliate la vârf de la Varșovia, evoluţia mediului de securitate din vecinătăţile estică şi sudică ale NATO, precum şi răspunsul Alianţei la aceste evoluţii.

Şeful diplomaţiei române va susţine o alocuţiune la dineul de lucru din 14 ianuarie 2016, cu tema “2016 NATO Summit in Warsaw and beyond”.

În contextul participării la eveniment, ministrul afacerilor externe Lazăr Comănescu, va avea, la 14 ianuarie 2016, o întrevedere bilaterală cu omologul lituanian, Linas Linkevičius, discuţiile urmând să abordeze subiecte din sfera relaţiei bilaterale, precum şi dialogul şi cooperarea dintre România şi Lituania în cadrul NATO şi UE.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).