Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU

BUCURESTI - 25 septembrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

(New York, 25 septembrie – 1 octombrie 2018)
Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, va participa în perioada 25 septembrie – 1 octombrie 2018, ca membru al delegației României conduse de președintele României, Klaus Werner Iohannis, la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU care vor avea loc la sediul ONU din New York. Din delegație face parte și viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Ana Birchall.

MAE

MAE

Participarea delegației României la actuala sesiune a Adunării Generale confirmă sprijinul acordat de țara noastră diplomației multilaterale în cadrul ONU și dorința de a consolida contribuția României la activitățile organizației, inclusiv prin intensificarea colaborării bilaterale cu alte state membre ale organizației mondiale. Una dintre prioritățile delegației la actuala sesiune a Adunării Generale o reprezintă continuare demersurilor de promovare a candidaturii pentru alegerea României ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, la alegerile care vor avea loc în luna iunie 2019.

Ca și la precedentele sesiunii ale Adunării Generale a ONU, programul ministrului afacerilor externe include participarea la o serie de reuniuni multilaterale, sub egida ONU sau a altor formate de cooperare internațională, precum și întâlniri bilaterale cu omologi din alte state membre ale ONU.

De asemenea, ministrul Teodor Meleșcanu va participa la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre UE, la dineul transatlantic organizat de secretarul de stat al SUA, la reuniunea ministerială organizată de UE pe tema crizei din Siria și la reuniunea ministerială a Inițiativei Central-Europene.

Un capitol distinct al programului ministrului afacerilor externe este consacrat problematicii regionale. În acest context, Teodor Meleșcanu va participa la micul dejun cvadrilateral (alături de omologi din Bulgaria, Croația și Grecia) în cadrul căruia vor fi abordate aspecte legate de evoluțiile din Balcanii de vest. În același cadru se înscrie și schimbul de opinii între statele Inițiativei Central Europene, în cursul dejunului de lucru organizat de Croația, președinte-în-exercițiu al acestui format de cooperare, precum și întrevederea cu omologul din Ungaria. O atenție specială va fi acordată proiectelor de cooperare viitoare între statele participante.

Problematica dezvoltării cooperării României cu statele din zona Golfului va fi abordată în cadrul întrevederii ministrului român de externe cu Secretarul General al Consiliului de Cooperare a Golfului și cu omologi din Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar. Șeful diplomației române va pleda pentru valorificarea amplă a oportunităților de cooperare economică dintre România și țările respective, pornind de la potențialul economiei românești și de la experiența mediilor de afaceri din zona Golfului.

Atenția acordată de România regiunii Mării Caspice este reflectată de realizarea unor întrevederi bilaterale ale ministrului Meleșcanu cu omologi din Azerbaidjan, Armenia și Iran.

Ministrul afacerilor externe va prezida reuniunea organizată în comun de România și Comunitatea Democrațiilor cu tema “Tineretul și reziliența democratică“, în perspectiva preluării de către țara noastră a președinției acestui format de cooperare internațională în septembrie 2019.

În cadrul dimensiunii francofone a diplomației române Teodor Meleșcanu va fi gazda unei acțiuni francofone pe tema “Schimbările climatice și securitatea”, cu participarea omologilor din țări africane francofone și a dejunului de lucru oferit omologilor din state ale regiunii Asia-Pacific.

Șeful diplomației române va participa și la acțiunea protocolară organizată de Președintele Comisiei Uniunii Africane pentru promovarea candidaturii ministrului de externe al Rwandei, Louise Mushikiwabo, la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.

Având în vedere că România deține în anul 2018 președinția Comisiei pentru Consolidarea Păcii, ministrul afacerilor externe va prezida ședința din 1 octombrie 2018 a acestui organism specializat al ONU, cu atribuții în domeniul realizării unei păci durabile în țări aflate în situații post-conflict.

Din perspectiva contactelor bilaterale, se cuvine menționată atenția acordată întrevederilor bilaterale cu țări insulare mici cu care România a stabilit de curând relații diplomatice: Antigua și Barbuda, Vanuatu și Palau. În același cadru se înscrie și semnarea de către ministrul Teodor Meleșcanu și omologii săi a unor protocoale de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe din România și, respectiv, din Azerbaidjan, Republica Cooperatiste Guyana, Tadjikistan și Antigua și Barbuda.

Unul dintre obiectivele participării ministrului de externe la sesiunea Adunării Generale a ONU este și realizarea unui dialog cu state cu care România a avut în mod tradițional relații bune: Sri Lanka, Columbia, Palestina, Republica Capului Verde, Andorra și Lesotho.

Prezența la New York a ministrului Teodor Meleșcanu va permite organizarea de întâlniri cu reprezentanții organizațiilor evreiești din SUA, acțiuni de tradiție pentru șeful diplomației române cu ocazia participării la sesiunile Adunării Generale a ONU. Demnitarul român va reafirma cu acest prilej angajamentul României privind combaterea antisemitismului, rasismului și a extremismului, precum și promovarea cunoașterii și consolidarea educației în domeniul Holocaustului.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).