Participarea secretarului de stat la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

BUCURESTI - 9 iulie 2019

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat astăzi, 8 iulie 2019, la Sarajevo, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), organizată de către Bosnia și Herțegovina, în calitate de Președinție-în–exercițiu (PiE) a SEECP.

MAE

MAE

Reuniunea a prilejuit un schimb de opinii pe marginea evoluțiilor recente din regiunea sud-est europeană, evaluarea stadiului proceselor de integrare europeană și euro-atlantică derulate de candidații și aspiranții din regiune, precum și o trecere în revistă a proiectelor și inițiativelor de conectivitate derulate în regiune.

În intervenția sa, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a transmis aprecieri Bosniei și Herțegovinei pentru mandatul de PiE, exercitat cu succes pe parcursul ultimului an. A reiterat sprijinul ferm al României pentru continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene în regiunea sud-est europeană, dosar prioritar pe agenda fostei Președinții române a Consiliului UE. Demnitarul român a reconfirmat susținerea către statele din regiune pentru continuarea proceselor naționale de reforme pentru aderarea la UE, inclusiv în domeniul  combaterii corupției și a crimei organizate: „Întreprinse în mod corespunzător, eforturile de combatere a corupției și de dezmembrare a rețelelor de crimă organizată servesc nu numai obiectivului de avansare pe calea aderării la UE, dar aduc o contribuție concretă la securitatea populației.”

Referitor la conectivitate, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a subliniat că dezvoltarea acesteia va conduce la creșterea schimburilor între regiune și UE. A precizat că subiectul conectivității s-a aflat și pe agenda Președinției române a Consiliului UE și că reprezintă o prioritate centrală a Președinției române a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.

Demnitarul român a manifestat satisfacția pentru soluționarea crizei politice din Republica Moldova și instalarea noului guvern de la Chișinău, pe care l-a asigurat de întregul sprijin al României. În același timp, a subliniat îngrijorarea în raport cu provocările de securitate la care este supusă Ucraina și care reprezintă în continuare o amenințare pentru securitatea regională, subliniind importanța pe care România o acordă respectării dreptului internațional, precum și principiilor suveranității și integrității teritoriale.

Secretarul de stat român a recunoscut importanța pe care fenomenele migrației și terorismului le reprezintă pentru regiune și a pledat pentru consolidarea cooperării în domeniu, subliniind contribuția României ca stat membru UE în combaterea acestor fenomene.

Totodată, în cadrul reuniunii, s-a dezbătut și s-a andosat proiectul Declarației Summit-ului SEECP de la Sarajevo.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-afacerilor-externe/participarea-secretarului-de-stat-la-reuniunea-ministrilor-afacerilor-externe-participanti-la-procesul-de-cooperare-in-europa-de-sud-est