Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot la Conferința Națională privind Dialogul cu Consumatorii

BUCURESTI - 21 noiembrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a participat marți, 20 noiembrie 2018, la Conferința Națională privind Dialogul cu Consumatorii, eveniment organizat de către Comisia Europeană, cu sprijinul Reprezentanței sale în România, în prezența Comisarului european pentru justiție, protecția consumatorului și egalitate de gen, Vera Jourova.

MAE

MAE

În cadrul intervenției sale, secretarul de stat a arătat că politica UE în domeniul consumatorilor reprezintă un element esențial în realizarea unei Piețe Interne mai aprofundate și echitabile, evidențiind și nevoia pentru o Europă mai integrată, mai puternică și coezivă, clădită pe obiective și direcții de acțiune consensuale, cu respectarea valorilor și principiilor fundamentale europene.

O Uniune mai puternică și competitivă și, mai presus de toate, o Uniune justă și echitabilă sunt obiective esențiale pentru viitorul proiectului european, iar interesul cetățeanului și al consumatorului european trebuie să constituie o componentă esențială a tuturor eforturilor de revitalizare a competitivității la nivelul Uniunii Europene, a subliniat Gabriela Ciot.

În încheierea intervenției sale, secretarul de stat a dat asigurări că România, ca stat membru care va deține Președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019, va acționa ca un partener de încredere, având ca premisă o abordarea constructivă și consensuală a țării noastre, ca stat membru profund pro-european.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).