”Președinția Austriei la Consiliul Uniunii Europene – bune practici, obiective pe termen lung, provocări, lecții învățate, modelarea viitorului”

BUCURESTI - 27 noiembrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a participat luni, 26 noiembrie 2018, la deschiderea oficială a Seminarului ”Președinția Austriei la Consiliul Uniunii Europene – bune practici, obiective pe termen lung, provocări, lecții învățate, modelarea viitorului”, eveniment organizat de Advantage Austria, Secția Comercială a Ambasadei Austriei la București.

MAE

MAE

În intervenția sa, oficialul român a adresat felicitări Președinției Austriei la Consiliul Uniunii Europene pentru eforturile depuse în avansarea agendei europene și a mulțumit pentru buna cooperare la nivel bilateral dezvoltată în această perioadă.

De asemenea, a salutat inițiativa Ambasadei Austriei la București de a organiza acest eveniment ce își propune să împărtășească din experiența și bunele practici dobândite pe durata Președinției Austriei la Consiliul UE, subliniind importanța acestor elemente pentru pregătirea și exercitarea viitoarei Președinții a României la Consiliul UE. În context, a reiterat angajamentul României de a asigura o tranziție eficientă între cele două președinții și de a continua promovarea dosarelor actuale aflate pe agenda europeană.

Demnitarul român a menționat faptul că obiectivul României, în calitate de viitoare Președinție la Consiliul Uniunii Europene, este de a contribui la definirea unei Uniuni mai puternice, mai inclusive și mai aproape de cetățenii săi.

Referindu-se la motto-ul Președinției României, "Coeziunea - o valoare europeană comună", secretarul de stat Melania-Gabriela Ciot a menționat că acest mesaj reflectă nevoia de unitate și cooperare între statele membre ale UE, precum și necesitatea unei mai mari coeziuni economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii Europene. În acest sens, a reiterat intenția României de a acționa în vederea obținerii unor rezultate concrete care să pună în evidență valoarea adăugată a Uniunii în rândul cetățenilor europeni.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).