Primirea de către ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, a ambasadorului S.U.A în România, Hans Klemm

BUCURESTI - 14 iunie 2016

Comunicat tip General in Politic

Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, l-a primit astăzi, 14 iunie 2016, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au evidențiat nivelul excelent și privilegiat al relațiilor româno-americane, bazate pe valori și principii comune, ambele state fiind puternic angajate față de democrație, securitate și prosperitate. Agenda întâlnirii a cuprins teme de interes pentru ambele părți, concentrându-se pe importanța comunității românești din Statele Unite ale Americii.

Primirea de către ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, a ambasadorului S.U.A în România, Hans Klemm

Ministrul delegat a subliniat că românii formează o comunitate bine integrată în societatea americană, contribuind la viața socială, culturală și economică a Statelor Unite ale Americii. De asemenea, a reiterat angajamentul statului român pentru susținerea eforturilor membrilor comunității românești de a-și păstra identitatea culturală și de a vorbi românește în familiile lor. Cunoașterea limbii române poate constitui un avantaj pentru dezvoltarea personală și cariera profesională.

Ministrul delegat a vorbit despre dorința de diversificare a acțiunilor de promovare a modelelor de succes și a excelenței, pentru creșterea prestigiului comunității românești. A subliniat ca fiind deosebit de importantă dezvoltarea de proiecte pentru recunoașterea, în societatea gazdă, a contribuției profesioniștilor români la dezvoltarea segmentelor sociale și profesionale în care aceștia activează.

„Avem nevoie de o comunitate unită, de rețele profesionale româno-americane care să se facă auzite la Washington DC. Uniți, românii americani au un potențial important de a contribui pozitiv la relația bilaterală atât din punct de vedere politic și cultural, cât și din punct de vedere economic”, a precizat demnitarul român.

Oficialul român a mai declarat că intrarea țării noastre în programul Visa Waiver este în interesul Parteneriatului Strategic și reprezintă un obiectiv prioritar pentru România. Totodată, demnitarul a amintit progresele înregistrate de țara noastră în îndeplinirea criteriilor Programului.

În încheiere, ministrul delegat pentru relațiile cu românii de pretutindeni, Dan Stoenescu, și-a exprimat întreaga solidaritate cu poporul american și a transmis sincere condoleanțe familiilor tuturor celor care și-au pierdut viața în urma atacului armat din Orlando, Florida.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-afacerilor-externe/primirea-de-catre-ministrul-delegat-pentru-relatiile-cu-romanii-de-pretutindeni-dan-stoenescu-a-ambasadorului-s-u-a-in-romania-hans-klemm