Primirea de către Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, a ambasadorului Turkmenistanului în România, Shohrat Jumayev, în vizita de rămas bun

BUCURESTI - 7 ianuarie 2019

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit astăzi, 7 ianuarie 2019, pe ambasadorul Turkmenistanului în România, Shohrat Jumayev, în vizită de rămas bun.

MAE

MAE

Demnitarul român l-a felicitat pe ambasador pentru îndeplinirea cu succes, pe durata a peste opt ani, a mandatului său în România și buna cunoaștere a limbii române, evidențiind că, prin activitatea depusă, acesta a contribuit la dezvoltarea și amplificarea relației bilaterale pe multiple planuri.

Cei doi interlocutori au avut un schimb de opinii asupra evoluției pozitive de ansamblu a relației bilaterale, cu evidențierea principalelor evenimente, propuse a fi organizate anul viitor, cu aportul celor două părți, la nivel bilateral, regional și în cadrul UE.

Ministrul Teodor Meleșcanu a evidențiat că Turkmenistanul continuă să fie un partener important al României în Asia Centrală. De asemenea, a subliniat importanța consolidării cooperării bilaterale în domeniul conectivității între România și Turkmenistan, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în plan regional. În context, a arătat interesul României pentru transpunerea în realitate a proiectului Coridorului de transport mărfuri Marea Neagră-Marea Caspică.

Demnitarul român a salutat interesul tinerilor turkmeni de a alege pentru formarea profesională instituțiile de învățământ superior din România, arătând că deja există o tradiție a cooperării în acest domeniu, consolidată inclusiv prin aportul ambasadorului turkmen.

Din perspectiva exercitării de către România a Președinției Consiliului UE în primul semestru al anului 2019, ministrul Teodor Meleșcanu a evidențiat oportunitățile sporite de creștere a interacțiunii între cele două state în cadrul UE.

În finalul întrevederii, șeful diplomației române i-a urat succes ambasadorului turkmen în activitatea sa viitoare.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro (http://www.mae.ro/)

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).