Publicarea de către Comisia Europeană a Pachetului privind Extinderea Uniunii Europene 2018

BUCURESTI - 20 aprilie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Ministerul Afacerilor Externe salută reconfirmarea angajamentului pentru avansarea politicii de extindere prin publicarea de către Comisia Europeană, la 17 aprilie 2018, a Pachetului privind Extinderea Uniunii Europene 2018.

.

.

Ca promotor al politicii de extindere și din postura de stat membru al UE care a parcurs, la rândul său, etapele aderării la UE, România împărtășește abordarea Comisiei Europene privind rolul pozitiv al acestei politici, prin investiția pe care o aduce la consolidarea păcii, securității, prosperității și stabilității UE.

Comunicarea Comisiei Europene constată că perspectiva europeană clară a statelor candidate și potențialilor candidați, reafirmată în mod constant de statele membre UE, inclusiv România, continuă să exercite un efect transformator și să constituie o ancoră de stabilitate și securitate în Europa de Sud-Est.

Ministerul Afacerilor Externe sprijină atenția acordată de Comisia Europeană principiului care stă la baza politicii de extindere și a cadrului convenit pentru acest proces, respectiv evaluarea individuală - pe baza meritelor proprii, cu respectarea criteriilor existente pentru avansarea parcursului european al statelor din regiune.

România susține abordarea Comisiei Europene în sensul că negocierile de aderare nu sunt un scop în sine pentru statele candidate, ci sunt parte a unui proces amplu, complex de modernizare și reforme interne, asumate în mod activ de către toți actorii politici interni în interesul propriilor cetățeni.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează şi faptul că, în contextul actual, este esențială alinierea constantă și progresivă a țărilor candidate la politica externă a UE, ca expresie a asumării valorilor şi principiilor UE.

Ministerul Afacerilor Externe va contribui la dezbaterile de la nivelul instituțiilor europene, pe marginea Comunicării Comisiei Europene și a recomandărilor pe care aceasta le-a avansat, reiterând susținerea fermă a României pentru politica 'ușilor deschise' a UE în favoarea tuturor statelor care au voința și capacitatea de a îndeplini toate criteriile de aderare la UE, cu respectarea prevederilor Tratatului Uniunii Europene.

Informații suplimentare:

Noua Comunicare a Comisiei Europene vine în sprijinul liniilor strategice ale comunicării recente a Comisiei „O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest și un angajament sporit al UE în regiune” (6 februarie).

Pachetul Extindere 2018 cuprinde o comunicare generală, precum şi rapoarte individuale pentru fiecare dintre statele candidate și potențialii candidați. Pentru prima dată, Pachetul Extindere include și setul de documente referitoare la programele individuale de reformă economică pentru statele candidate și potențial candidați.

Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: 0721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).