V. Negrescu: „Am demarat seria de acţiuni prevăzute a fi organizate la Bruxelles în vederea creşterii profilului european şi vizibilităţii României"

BUCURESTI - 8 noiembrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a efectuat miercuri, 7 noiembrie 2018, o vizită de lucru la Bruxelles.

MAE

MAE

În cadrul acesteia a avut o întrevedere cu președintele Comitetului Economic și Social European, Luca Jahier, şi a participat la două evenimente publice găzduite de noul sediu al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană: o masă rotundă cu membrii delegației române în Parlamentul European, respectiv lansarea studiului „Provocări actuale în domeniul securității cibernetice – impact și contribuția României în domeniu“, realizat de Institutul European din România în cadrul proiectului „Studii de Strategie și Politici 2017“.

Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregătire privind preluarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, ministrul delegat trecând în revistă principalele dimensiuni ale agendei de lucru a mandatului pe care ţara noastră îl va exercita, în premieră, în primele şase luni ale anului viitor.

Cei patru piloni tematici care vor sta la baza agendei de lucru a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene vizează „Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate“, „Europa siguranței“, „Europa, actor global“ și „Europa valorilor comune“.

Oficialul român a evidențiat rolul jucat de reprezentanții României din Comitetul Economic și Social European şi membrii Parlamentului European în cadrul procesului de consultare privind tematicile de interes ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, dar şi de alţi exponenţi ai mediului sindical, patronal, academic şi asociativ, atât prin propunerile formulate, cât și printr-o participare activă și constantă la dezbaterile din cadrul Forumul „EU-RO 2019“, toate contribuțiile fiind ulterior integrate în procesul de reflecție derulat în vederea fundamentării programului de lucru al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

„Ne dorim ca proiectul Președinției României la Consiliului Uniunii Europene să reunească, sub egida interesului comun, ansamblul decidenţilor politici şi instituţionali, precum şi întreaga societate în ansamblul ei. Ne propunem să fim eficienți, eforturile noastre urmând să se concentreze cu precădere pe avansarea dosarelor care pot aduce rezultate tangibile pentru cetățeni. Contăm în acest sens pe o strânsă cooperare cu membrii români ai Parlamentului European şi pe sprijinul actorilor sociali în promovarea mandatului României la Consiliul Uniunii Europene, având certitudinea că dialogul și colaborarea noastră vor avea o contribuție semnificativă în procesul de redinamziare a dezbaterilor pe teme europene“, a declarat Victor Negrescu.

Ministrul a menţionat totodată că una dintre tematicile de interes pe care România le va promova în primul semestru al anului viitor se referă la cultura securității cibernetice în Uniunea Europeană.

„Într-o lume a digitalizării accelerate, România este interesată să lucreze pe subiectul protejării siguranței cetățenilor în spațiul virtual. Securitatea cibernetică nu mai este o opţiune. Atacurile cibernetice au devenit din ce în ce mai complexe, vizând diverse sectoare de activitate, chiar infrastructuri critice, precum energia, transporturile, sănătatea, astfel încât cibernetică reprezintă o prioritate-cheie pentru viitorul Uniunii Europene. În acest context, dacă România a fost până acum un furnizor de resursă umană competentă în domeniul securității cibernetice, țara noastră poate deveni un exportator de soluții pentru politicile publice care se gândesc astăzi în plan european“, a declarat Victor Negrescu.

Informații suplimentare

România va asuma, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare șase luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și Parlamentul European, lucrând de asemenea în strânsă coordonare cu Președintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.

Președinția rotativă asigură gestionarea curentă a agendei europene și prezidarea formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial și tehnic), cu excepția Consiliului Afaceri Externe. Președinția trebuie să acționeze ca un mediator imparțial, concentrându-se în principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune ale statelor membre.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).