Victor Negrescu: „Guvernul României este pregătit să gestioneze oricare dintre posibilele scenarii de evoluție a negocierilor în procesul Brexit“

BUCURESTI - 12 iulie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a organizat miercuri, 11 iulie, dezbaterea la nivel de experți intitulată „Brexit, încotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană și implicațiile pentru România“.

.

.

Evenimentul, găzduit de Ministerul Afacerilor Externe, a urmărit inițierea unui schimb de opinii, deschis și constructiv, cu privire la o serie de aspecte privind evoluția procesului de negociere în ceea ce privește retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a salutat implicarea mediului academic și a celui asociativ în procesul de consultare publică, precum și disponibilitatea reprezentanților săi de a oferi puncte de vedere substanțiale care să fie integrate în procesul de reflecție derulat la nivel instituțional privind fundamentarea acțiunilor Guvernului României în contextul Brexit.

„România trebuie să își folosească în continuare toate resursele pentru a gestiona procesul de negociere privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană la nivelul așteptărilor cetățenilor și în deplin acord cu obiectivele sale în context european. În acest sens, aceste procese de consultare pe care le-am demarat încă de la preluarea mandatului joacă un rol important, iar discuțiile cu partenerii din mediul academic și asociativ au generat multe idei și observații consistente, care completează într-un mod eficient abordarea instituțională“, a declarat Victor Negrescu.

Ministrul delegat a făcut totodată o scurtă trecere în revistă a stadiului negocierilor dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit privind Brexit, evidențiind progresele semnificative înregistrate, reliefând în același timp necesitatea intensificării eforturilor în vederea agreării în integralitate a acordului de retragere.

„Toate eforturile noastre sunt canalizate către îndeplinirea obiectivului general al României și al Uniunii Europene de a încheia un acord care să asigure retragerea ordonată și predictibilă a Marii Britanii. Cu toate acestea, Guvernul României are responsabilitatea de a fi pregătit pentru oricare dintre posibilele scenarii de evoluție a negocierilor. În acest sens, am reiterat necesitatea inițierii măsurilor adecvate pentru a limita impactul retragerii Marii Britanii asupra cetățenilor români și a mediului de afaceri“, a subliniat demnitarul român.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).