Victor Negrescu: „Purtăm un dialog continuu cu Finlanda şi Croaţia în vederea definitivării unui program de Trio solid și orientat spre cetățeni"

BUCURESTI - 12 septembrie 2018

Comunicat tip General in Media / Publicitate, Politic

Marți, 11 septembrie 2018, a avut loc la Zagreb cea de-a treia reuniune a Trio-ului de Președinții ale Consiliului Uniunii Europene România – Finlanda – Croația, care a marcat continuarea demersurilor începute cu ocazia reuniunii la nivel de miniștri care a avut loc la 25 septembrie 2017, la Bruxelles, respectiv a întâlnirii găzduite de București la 22 ianuarie 2018, la inițiativa ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

MAE

MAE

La reuniune au participat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, secretarul de stat pentru Afaceri Europene la Cabinetul Prim-Ministrului Finlandei, Kare Yrjö Halonen, și secretarul de stat pentru Afaceri Europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Croației, Andreja Metelko-Zgombić, în prezența lui Gábor Ivan, director al Direcției Politică Generală din cadrul Secretariatului General al Consiliului.

În cadrul întrevederii, oficialul român a prezentat stadiul pregătirilor pentru preluarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene și a subliniat importanţa dialogului permanent cu cele două state membre şi partenere în vederea asumării unor preşedinţii de succes, menţionând în context o serie de subiecte de interes european care vor influența agenda de priorități, precum finalizarea procesului de negociere privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, negocierile vizând Cadrul Financiar Multianual post-2020 sau viitoarele alegeri europene din anul 2019.

„Programul comun de lucru urmărește menținerea coerenței președințiilor succesive și se bazează pe documentele strategice ale Uniunii Europene. Am urmărit ca prioritățile pe care România îşi propune să le promoveze în cadrul Trio-ului să derive din abordarea generală a ţării noastre cu privire la gestionarea agendei europene pe perioada celor şase luni în care vom deține Președinția Consiliului Uniunii Europene și, în acest sens, purtăm un dialog continuu cu Finlanda şi Croaţia, respectiv cu Secretariatul General al Consiliului, la nivel politic şi tehnic, în vederea definitivării unui program de lucru comun solid, pragmatic și orientat spre cetățeni“, a subliniat Victor Negrescu.

Textul final al programului comun de lucru al Trio-ului urmează a fi prezentat în reuniunea COREPER II şi aprobat în reuniunea Consiliului Afaceri Generale din luna decembrie.

Informații suplimentare

România va asuma, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Acest mandat se asigură prin rotație între statele membre ale Uniunii Europene la fiecare șase luni. În timpul exercitării Președinției, România va reprezenta Consiliul Uniunii Europene în dialogul cu celelalte instituții europene, în special Comisia Europeană și Parlamentul European, lucrând de asemenea în strânsă coordonare cu Președintele Consiliului European în cadrul procesului decizional.

Președinția rotativă asigură gestionarea curentă a agendei europene și prezidarea formațiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial și tehnic), cu excepția Consiliului Afaceri Externe. Președinția trebuie să acționeze ca un mediator imparțial, concentrându-se în principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile să conducă la adoptarea de poziţii comune ale statelor membre.

Statele membre care dețin Președinția Consiliului Uniunii Europene lucrează în grupuri de câte trei, denumite „Trio-uri“. Acest sistem a fost introdus de Tratatul de la Lisabona, în anul 2009. Trio-ul stabilește obiective pe termen lung și pregătește o agendă comună, determinând subiectele și aspectele majore care vor fi abordate de Consiliu pe o perioadă de 18 luni.

Pe baza acestui program, fiecare dintre cele trei țări își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru cele șase luni de mandat. Trio-ul de Președinții România – Finlanda – Croația prezintă, faţă de alte Trio-uri, specificul de a se întinde pe perioada a două cicluri legislative, urmând a colabora pentru stabilirea obiectivelor pe termen lung și pregătirea unei agende comune pentru intervalul 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2020.

România, în calitate de prim stat membru care va deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene în cadrul Trio-ului, este interesată de o coordonare cât mai strânsă şi cu Trio-ul precedent (Estonia – Bulgaria – Austria), având în vedere că o mare parte a agendei va fi moştenită de la preşedinţia anterioară.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Comunicare

Tel.: +40 21 431 1377

Mobil: +40 721 270 845

Web: www.mae.ro

E-mail: presa@mae.ro

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: - HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României - HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor - HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-afacerilor-externe/victor-negrescu-purtam-un-dialog-continuu-cu-finlanda-si-croatia-in-vederea-definitivarii-unui-program-de-trio-solid-si-orientat-spre-cetateni