Viceprim-ministrul Gabriel Oprea a convocat la sediul Guvernului o şedinţă extraordinară a C.N.S.S.U.

BUCURESTI - 29 iulie 2014

Comunicat tip General in Administratie Publica, Institutii Publice

Viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea a convocat astăzi la sediul Guvernului o ședință extraordinară a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Viceprim-ministrul Gabriel Oprea a convocat la sediul Guvernului o şedinţă extraordinară a C.N.S.S.U.

Viceprim-ministrul pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea a convocat astăzi la sediul Guvernului o ședință extraordinară a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Tema întâlnirii a constituit-o analiza situației privind asigurarea navigabilității în condiții de siguranță pe fluviul Dunărea între kilometrul 610 și kilometrul 375 – amonte de portul Somivit – aval port Silistra. Reuniunea a fost solicitată de către Ministerul Transporturilor, în condițiile apariției unor riscuri majore pentru securitatea transporturilor navale, respectiv, blocarea navigației pe Dunăre și, implicit, afectarea asigurării aprovizionării populației și a agenților economici.

Ținând seama și de acordul părții bulgare pentru intervenția părții române în vederea asigurării măsurilor de întreținere și îmbunătățire a șenalului navigabil, Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgență a adoptat o Hotărâre prin care Administrația Fluvială a Dunării de Jos va întreprinde, în regim de urgență, lucrările necesare în vederea asigurării condițiilor minime de navigație pe Dunăre, pe sectorul comun româno-bulgar, cuprins între kilometrul 875,5 și kilometrul 375, conform recomandărilor Comisiei Dunării.

Totodată, pentru realizarea tuturor lucrărilor care se impun, Ministerul Transporturilor va întreprinde demersurile necesare pentru înscrierea în bugetul de stat pe anul 2015 a sumelor necesare. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență va sta la baza actelor normative subsecvente pentru punerea în practică a deciziilor luate.

Managementul situaţiilor de urgenţă din competenţa Comitetului naţional pentru Situații special de Urgență se realizează de Platforma de coordonare operaţională, prin Centrul operaţional de comandă al Guvernului.

Despre Ministerul Afacerilor Interne

MAI