„Luna Curăţeniei” în judeţul Botoşani

Botosani - 9 martie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

In judetul Botosani luna aprilie a fost declarata „Luna Curăţeniei” sub deviza „Un mediu curat înseamnă sănătate”.

In acest sens prefectura judetului Botosani a emis Ordinul nr. 37 din 5 martie 2004, în baza referatului întocmit de Agenţia de Protecţie a Mediului Botoşani şi cuprinde precizări cu privire la obligaţiile şi răspunderile primăriilor, agenţilor economici şi cetăţenilor în domeniul salubrizării şi respectării normelor de igienă şi estetică urbanistică.
Prevederile acestui ordin sunt corelate cu obiectivele cuprinse în Programele naţionale „România Curată” şi „Anul 2004 – anul colectivităţilor locale”.

Despre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Bucuresti, B-dul.Carol I, nr.24, sector 3, tel 3072300; fax 3078554; www.mapam.ro

Tel: 307.85.52;