Privire de ansamblu asupra investiţiilor din agricultura si industria alimentară

BUCURESTI - 16 martie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Noile investitii in agricutura s-au axat pe depozitarea cerealelor (silozuri, magazii) conditionarea si pastrarea acestora, amenajarea de spatii in zootehnie si modernizarea lor, irigatii si modernizarea gamei de masini pentru prelucrat solul necesare aplicarii unor tehnologii moderne.

In industria alimentara investitile s-au axat pe domenii indispensabile existentei omului, unitatile puse in functiune fiind de mici capacitati si vizeaza prelucrarea carnii, legume, struguri, fructe, morarit, panificatie.
Investiţiile destinate agriculturii şi industriei alimentare au fost asigurate la nivelul ţării prin trei căi: fonduri acordate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, credite solicitate pe termen mediu si lung de la Băncile Comerciale de către asociaţii si societăţi agricole şi mai ales finanţare SAPARD.
Conform H.G. nr.48/16.01.2003 privind Programul Naţional Cadru de Restructurare şi Modernizare a unor unităţi de profil zootehnic şi din industria alimentară, toate unităţile de industrializare a cărnii, de industrializare a laptelui şi fermele producătoare de lapte au întocmit câte un program de modernizare şi retehnologizare, eşalonat pe mai multe etape cu termen final de realizare 31.12.2006. Aceste programe au fost avizate şi sunt monitorizate de către Direcţiile Sanitar Veterinare şi se referă la extinderea unor spaţii de producţie, procurarea unor utilaje şi linii tehnologice noi, realizarea unor staţii de ecarisaj şi de epurare.
Trebuie să menţionăm şi Hotărârea de Guvern nr. 1.399/2003 privind facilităţile acordate investiţiilor în tractoare şi maşini agricole.
În proporţie covârşitoare, finanţarea investiţiilor s-a realizat de către beneficiarii autohtoni, dar există şi proiecte de investiţii făcute de către societăţi cu capital extern.
In ultimele sase luni, in judetul Ialomita s-au inregistrat investitii diverse in domeniul agriculturii dintre care putem aminti: achizitii terenuri arabile: 5.788,42 ha (01.01.2003-01.03.2004) din care 499 ha se vor realiza in anul 2004 valoarea totala fiind de 32.873,49 milioane lei.
Investitii in exploatatii agricole au fost în constructii: 3.221,8 miliarde lei (01.01.2003 - 01.03.2004), reprezentand un numar de 7 investitori, iar in domeniul morarit-panificatie: achizitionare linie automata panificatie, retehnologizare moara de grau, modernizare fabrica paine.
Cu privire la achizitiile de masini si utilaje agricole valoarea investită se ridică la 60 miliarde lei, reprezentand un numar de 175 beneficiari persoane juridice, inclusiv persoane fizice.
O realizare deosebită este construirea pieţei agroalimentare din Slobozia, lucrare estimată la 4,5 miliarde lei.
La nivelul judeţului Giurgiu investiţiile s-au concentrat în modernizarea şi înfiinţarea de instalaţii de irigat.
Au fost achizitionate 52 instalatii de irigat in valoare totala de 32,8 mliarde lei de catre 8 persoane juridice si 22 persoane fizice.
In perspectiva anului 2004 urmeaza sa se mai achizitioneze 16 instalatii de irigat in valoare totala de 7,2 mliarde lei, de catre un numar de 4 persoane juridice si tot atatea persoane fizice.
O sumă substanţială care se ridică la 20,5 miliarde lei a fost investită de SC Marcel SRL societate situată în comuna Mirceşti, judeţul Iaşi. Firma a achiziţionat echipamente pentru secţiile de abatorizare şi preparate de carne, utilaje pentru frig, aparatură de laborator, maşini de transport izoterme, instalaţie pentru agent termic şi un imobil în oraşul Roman pentru deschiderea unui punct de lucru în judeţul Neamţ.
În aceiaşi perioadă au început investiţiile la proiectul SAPARD pe măsura 1.1. ,, Modernizarea depozitului frigorific pentru congelarea şi ambalarea legumelor şi fructelor’’, beneficiar S.C. AUGUSTUS S.R.L. în valoare de 1.295.114 euro.
La această dată se derulează procedura de depunere a dosarelor de achiziţie şi de plată, reprezentând 30% din valoarea proiectului, respectiv 388.534 euro. Investiţia va fi finalizată în decursul lunii mai 2004.
Sectorul viticol a fost cel mai vizat în judeţul Mehedinţi. Nouă miliarde de lei au fost folosite de către firma Regina SRL din Craiova pentru a cumpăra 5 ferme viticole de la fostul IAS Dealul Viilor.
SC Carl Reh Winery SRL cu punct de lucru la Crama Oprişor, având tot profil viti-vinicol are un proiect ce se desfăşoară prin Programul SAPARD, în valoare de 8,4 miliarde lei privind modernizarea cramei.
În judeţul Mureş, în baza Hotărârii de Guvern nr. 1399/27.11.2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 Cai Putere şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat, au fost achiziţionate şi intrate în folosinţă pînă la această dată, un număr de 105 utilaje, a căror valoare totală este de 13.757 milioane lei. Ca exemplu, au fost achiziţionate un număr de 17 tractoare, 12 semănători, 3 combine, 28 de grape.
În industria alimentară mureşană s-au început investiţii masive prin Programul SAPARD.
SC Pomicola Batoş SRL realizează un depozit de fructe în atmosferă controlată, cu o valoare de 1.725.000 euro, SC. Dealu Mare SRL va moderniza şi retehnologiza o unitate de abatorizare a cărnii de suine, bovine şi ovine – valoare 544.300 euro. Modernizarea unui laborator de control al calităţii sucului concentrat de mere – SC Sucmerom SRL – şi modernizarea şi extinderea capacităţii de producţie preparate din carne – SC Primacom SRL – sunt alte două proiecte foarte importante realizate cu sprijin european.
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie – Valea Călugărească, judeţul Prahova a implementat proiecte pentru dezvolatarea unui model de producţie integrată, cu o tehnologie ecologică în cultura viţei de vie, şi mai ales sistemul de producţie a tipului de vin “Muscat spumant – desert”.
Judeţul Prahova se numără printre judeţele cu un număr ridicat de proiecte realizate cu sprijinul Programului SAPARD, pe măsura 1.1 – “Imbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole”.
Submăsura “Carne şi produse din carne” s-a bucurat de o mare atenţie din partea beneficiarilor SAPARD. Amintim înfiinţarea unei fabrici de salamuri crude în localiatea Filipeştii de Pădure – SC Recunoştinţa Prodcom Impex SRL – modernizarea activităţii de abatorizare a păsărilor - SC Agrisol SRL, Boldeşti-Scăieni, sau modernizarea unei fabrici de prelucrare a cărnii de către SC Salsi SA Sinaia.
Prahova, fiind şi o regiune viticolă de excepţie programul SAPARD a finanţat şi proiecte din acest domeniu.
Astfel, SC Cramele Prahova SA Ploieşti retehnologizează capacitatea proprie de îmbuteliere şi depozitare a vinurilor vrac, SC Mold Vin Trading SRL a modernizat capacitatea de procesare şi depozitare a cramei Ceptura, iar SC Domeniile Viticole SRL va realiza o nouă secţie de vinificaţie la Gura Vadului, Prahova.
In agricultura judetului Teleorman, exista un numar de 531 agenti economici, iar în ultimul an 6 dintre acestia au realizat lucrari de investitii in valoare totala de 55 miliarde lei care constau din: 2 silozuri metalice pentru cereale cu o capacitate totala de 2.000 to., 2 uscatoare pentru tutun, 1 statie pentru depozitare, uscare a cerealelor cu o capacitate de 1000 to, 1 statie pentru conditionare a semintelor.
De asemenea, au fost achizitionate 57 instalatii de irigat cu o valoare totala de 19 miliarde lei si au fost cumparate tractoare si utilaje agricole in valoare de 3,9 miliarde lei;
In perioada, septembrie 2003 – februarie 2004, s-au facut investitii si in industria alimentara:
Astfel, dintr-un numar total de 899 agenti economici care desfasoara activitati in toate domeniile productiei de produse alimentare destinate comercializarii, s-a reuşit punerea in functiune un numar de 23 investitii noi in valoare totala de 36 miliarde lei.
Problemele inerente implementării unor investiţii noi ar putea fi rezumate la dificultatea de accesare a creditului agricol pentru producţie, concurenţa neloială a intermediarilor în circuitul de desfacere a produselor agricole şi indicii de calitate scăzuţi ai produselor agricole/materii prime, datorită condiţiilor agroclimatice vitrege din ultimii ani, care conduc automat la costuri de producţie/preţuri de vânzare ridicate şi, implicit la rentabilitatea scăzută a investiţiei.
Evolutia cursului leu-euro a generat situatii neprevazute (in calculele privind valoarea de inceput a investitiei), au aparut cazuri in care s-au devansat termenele de punere in functiune, intru-cat de la data incheierii de contracte de investitii pana la montaj preturile s-au dublat, agentii economici nu au mai putut sustine material lucrarile, fiind necesare credite necuprinse in proiectul initial.

Informaţii suplimentare:
Scurtă Prezentare a societăţii comerciale Weingut Brutler & dr. Vicol Beltiug cu capital german care produce, îmbuteliază şi comercializează vin, inclusiv la export.


- Acţionari :- Brutler Edgar
- dr. Vicol Călin

Brutler Edgar – student în anul II la Facultatea de Viticultură şi Eonologie din Geisenheim – Germania şi dr. Vicol Călin – profesor-doctor de chirurgie cardiacă la Clinica Universitară Grosshadern din Munchen.
Familia Brutler a emigrat în Germania din Beltiug în anul 1982. Zona Beltiug – şvabii stabiliţi în această localitate din 1712 care au adevărat cult al vinului.
După atacul de filoxera din secolul XIX-lea în Beltiug , şvabii au adus şi cultivat soiuri din Franţa, regiunea Bourgogne, menţinute până în prezent.
În Beltiug sunt specifice pivniţele familiare (peste 360)cu lungimi de până la 50 m, construite în trei etaje în panta dealului pe care sunt plantate viile.
Brutler Edgar şi tatăl Johann împreună cu dr. Vicol Călin sunt buni cunoscători, degustători de vinuri, participă la concursuri şi simpozioane internaţionale de vinuri.

- Anul înfiinţării - 1999
- Sediul firmei - Beltiug – judeţul Satu Mare, strada Principală nr. 547.
- Suprafaţa cultivată-4 ha cu tendinţă de extindere
- Soiuri cultivate - 60 % vin roşu şi 40 % vin alb

- Roşu:- Sangiovese
- Cabernet Sauvignon
- Merlot
- Pinot Noir
- Syrah

- Alb:- Chardonnay
- Riessling de Rhin
- Riessling Italian
- Pinot Gris
- Pinot Blanc
- Sauvignon Blanc
- Silvaner
- Traminer
- Fetească Regală

- Producţia medie la hectar : 30 – 50 hl.
- Dotări:
- spaţii pentru depozitare
- Utilaje de prelucrare şi îmbuteliere
- Capacitatea de prelucare şi îmbuteliere instalată
- în prezent 20 – 30 mii sticle
- capacitatea maximă este de 100 de ori mai mare.

FIRME CU PROIECTE DE INVESTIŢII

SC Carl Reh Winery SRL, telefon 320.33.98
SC Industrializarea Laptelui SA, Mehedinţi, telefon 0252.314.245
SC Avicola Focsani S.A., Telefon 0237.216.690;
S.C. M.T.R. Oenoprod SRL, Telefon 0722.308.301
SC Odovitis SRL Jaristea, Telefon 0237.624.481
S.C. Kismet SRL Focsani, Telefon 0237615100

S.C. COLOSEUM IMPEX SRL Amara, Ialomita – punct de lucru Tandarei - tip investitie: achizitie linie automata panificatie, conform standarde UE/valoare 64 mil.€
Director: ing. Radu Gabriel Tel. 0788.479509
S.C. MAGRICOM SRL Tandarei, Ialomita – tip investitie: retehnologizare moara grau
Director: Manole Marinel Tel.0243/273497
S.C. SPICONS SRL Fetesti, Ialomita – tip investitie: modernizare fabrica de paine
Director: Spinciu Gheorghe Tel.0723.216100

Despre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Biroul de Presă al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Tel: 307.85.52; Fax: 307.85.54;

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-agriculturii-padurilor-si-dezvoltarii-rurale/privire-de-ansamblu-asupra-investitiilor-din-agricultura-si-industria-alimentara