Declaraţiile ministrului apărării naţionale referitoare la salarizarea personalului M.Ap.N.

BUCURESTI - 9 februarie 2018

Comunicat tip General in Administratie Publica, Media / Publicitate, Politic, Social

Pentru prima dată, bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2017 a fost de 2% din PIB. Şi anul acesta menținem această alocare. În condițiile acestea, avem capacitatea de a asigura toate drepturile salariale tuturor angajaților şi vom continua derularea programelor esenţiale de înzestrare și măsurile necesare creșterii calităţii vieţii pentru toți militarii, atât prin politica salarială cât şi prin modernizarea bazelor de instrucție.

MAPN

MAPN

Înainte de a discuta de actuala lege a salarizării, vreau să subliniez că în anul 2017 au crescut veniturile militarilor și personalului civil, în medie cu 15-20 la sută, aveţi graficele pe categorii de personal, concret:

În luna aprilie 2017, personalul militar a beneficiat de diferența de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit în plată la nivelul anului 2009.

Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie s-a majorat cu 15%, începând cu data de 30 iunie 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/2017. De acestă majorare au beneficiat cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii profesioniști în activitate şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţile aflate în subordine.

De asemenea, începând cu luna septembrie 2017, pentru personalul militar şi pentru personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, s-a acordat o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie până la 31 decembrie 2017, în baza Legii nr. 115/2017. Acest spor și-a încetat aplicabilitatea de la 1 ianuarie 2018.

La nivelul MApN, salariul se plăteşte în data de 15 a fiecărei luni, iar la acest moment la toate unitățile militare se fac statele de plată. La nivelul Direcţiei Financiare a M.Ap.N. s-au făcut simulări privind aplicarea noii legi a salarizării, pentru personalul M.Ap.N. creșterea fiind de aproximativ 3 la sută.

Înainte de a da exemple concrete, vreau să explic componenţa soldei lunare a militarilor.

Solda lunară se compune dintr-o parte fixă alcătuită din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă şi o parte variabilă compusă din indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.          

Am făcut o analiză a evoluţiei salariale, incluzând şi sporurile, reprezentând componenta variabilă, luna decembrie 2016 comparativ cu luna ianuarie 2018, iar lucrurile stau astfel:

În cazul unui soldat, în luna decembrie 2016 venitul a fost de 1215 lei, în luna aprilie 2017: 1628 lei, în luna iunie 2017: 1812 lei iar în luna ianuarie 2018: 1857 lei. Acest lucru înseamnă o creştere de 54 la sută a venitului net faţă de decembrie 2016.

Un subofiţer a câştigat în luna decembrie 2016: 1663 lei, în luna aprilie 2017: 1785 lei, în luna iunie 2017: 2063 lei iar în luna ianuarie 2018: 2440 lei, o creştere de 46,7 la sută, raportat la decembrie 2016.

Un locotenent – colonel avea un venit în luna decembrie 2016 de 2659 lei, în luna aprilie 2017: 2818 lei, în luna iunie 2017: 3122 lei iar în luna ianuarie 2018: 3868 lei, o creştere de 45,4 la sută, raportat la decembrie 2016.

O altă subliniere aș vrea să o fac prin faptul că la veniturile lunare se adaugă și norma de hrană, venit neimpozabil, acordat în funcție de zilele lunii respective, de aproximativ 1000 lei lunar.

Nu s-au făcut simulări amănunțite la veniturile personalului civil contractual și ale funcționarilor publici, dar din discuțiile cu principalii ordonatori de credite a rezultat că și la acest nivel sunt creșteri salariale.

Nu aşteptăm scăderi, dar dacă vor fi, cu siguranţă suntem pregătiţi să intervenim pentru verificări şi identificarea cauzelor. Vreau să precizez că potenţialele scăderi nu provin din aplicarea legii salarizării, ci din situaţii punctuale legate fie de neîntrunirea condiţiilor de acordare a unor sporuri de care a beneficiat o persoană până la un punct, fie de depăşirea plafonului stabilit de lege pentru personalul care este salarizat după regulile altor familii ocupaţionale, cum ar fi justiţie (magistraţi), sănătate (medici) şi învăţământ (profesori).

O noutate pentru 2018, în buget au fost cuprinse şi sumele aferente plăţii voucherelor de vacanţă, în valoare de 1450 de lei / persoană, pentru personalul încadrat în M.Ap.N.

      În încheiere, pentru aplicarea unitară a actelor normative menționate mai sus, în MApN, au fost emise ordine de salarizare interne, care conțin pașii de urmat în vederea stabilirii soldelor de funcție/salariile de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut şi solda lunară brută.

Despre Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Apărării Naționale (MApN) este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului României, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naționale, potrivit prevederilor legii și strategiei de securitate națională, pentru garantarea suveranității, independenței și unității statului, integrității teritoriale a țării și democrației constituționale.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-apararii-nationale/declaratiile-ministrului-apararii-nationale-referitoare-la-salarizarea-personalului-m-ap-n