Prima sesiune a reuniunii de la Bruxelles

BUCURESTI - 11 februarie 2016

Comunicat tip General in Administratie Publica, Politic

Prima sesiune a Reuniunii miniştrilor aliaţi ai apărării a fost dedicată analizării stadiului implementării Planului de acţiune privind creşterea capacităţii operaţionale a NATO (RAP) şi consolidării posturii de apărare şi descurajare a Alianţei.

Prima sesiune a reuniunii de la Bruxelles

Miniştrii au luat notă de progresele înregistrate în implementarea RAP şi au decis continuarea acestui proces într-un ritm susţinut, astfel încât, până la Summit-ul de la Varşovia, să fie realizate obiectivele asumate în anul 2014. 

În acelaşi timp, a fost adoptată o decizie de principiu privind consolidarea prezenţei înaintate pe flancul estic şi s-a solicitat autorităţilor militare aliate să pregătească şi să prezinte propuneri concrete în acest sens. 

De asemenea, autorităţile militare urmează să avanseze sugestii de gestionare a provocărilor provenite din proximitatea sudică a NATO. 

O altă decizie adoptată a fost cea privind declararea capacităţii operaţionale iniţiale a Capabilităţilor Întrunite de Culegere de Informaţii, Supraveghere şi Recunoaştere (JISR) ale NATO. 

Ministrul român al apărării a salutat progresele obţinute în implementarea RAP şi a prezentat contribuţia României la acest proces, amintind dublarea participării naţionale la Forţa Îmbunătăţită de Răspuns a NATO (enhanced NATO Response Force- eNRF), progresele obţinute în activarea şi operaţionalizarea Unităţii NATO de Integrare a Forţelor şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est (MND SE), creşterea semnificativă a participării la exerciţii şi activităţi de instruire. A reafirmat angajamentul autorităţilor de la Bucureşti de sporire a resurselor alocate apărării, în scopul atingerii obiectivului NATO de alocare a doi la sută din Produsul Intern Brut, începând cu anul 2017.

Ministrul Motoc a susţinut, totodată, deciziile privind consolidarea prezenţei aliate înaintate în zona de est, prezentând viziunea României cu privire la măsurile care ar putea fi aplicate în acest sens pe dimensiunea sudică a flancului estic al NATO.

Despre Ministerul Apararii Nationale

Ministerul Apărării Naționale (MApN) este organul de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului României, prin care este condusă activitatea în domeniul apărării naționale, potrivit prevederilor legii și strategiei de securitate națională, pentru garantarea suveranității, independenței și unității statului, integrității teritoriale a țării și democrației constituționale.