Bursele studenților se acordă și pe perioada vacanței de vară

BUCURESTI - 10 iulie 2017

Comunicat tip General in Social, Institutii Publice

Urmare a intrării în vigoare, în luna iunie, a Legii 137/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, bursele studențești, indiferent de categorie, se acordă „pe toată durata anului universitar (12 luni)”

Bursele studenților se acordă și pe perioada vacanței de vară

În acest sens, după apariția legii, Ministerul Educației Naționale a modificat metodologia-cadru de acordare a burselor prin ordinul de ministru nr. 4104/2017 (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 523/05.07.2017, Partea I) și a solicitat universităților, în data de 6 iulie 2017, să opereze modificările care se impun în metodologiile proprii.

Astfel, pentru luna iulie 2017, sumele alocate de Ministerul Educației instituțiilor de învățământ superior de stat pentru burse vor fi similare cu cele din luna iunie (63.908.245 lei, din care 54.582.957 lei pentru studenții români înmatriculați în ciclurile universitare de licență și master), indiferent de numărul de zile de vacanță ale studenților, urmând ca pentru luna august, cuantumul să fie același.

Precizăm că la momentul constituirii bugetului de stat pe anul 2017, fondul de burse a fost fundamentat pornind de la durata calendaristică a activităților didactice (în medie 8,3 luni), numărul studenților bugetați și cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor de 201 lei/lună/student. Odată cu adoptarea Legii 137/2017, durata calendaristică a activităților didactice a fost extinsă pe toată durata anului, fiind astfel acoperite și vacanțele.

BIROUL DE COMUNICAREMINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALEBUCUREŞTI, ROMÂNIAStr. Spiru Haret 10, sector 1, 010176telefon: +40 (21) 315.04.21fax: +40 (21) 317.24.90biroupresa@edu.gov.rowww.edu.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ministerul-educatiei-si-cercetarii-stiintifice/bursele-studentilor-se-acorda-si-pe-perioada-vacantei-de-vara