Asociatia NATURALE

BUCURESTI - 17 februarie 2005

Comunicat tip General in ONG

S-a infiintat Asociatia NATURALE, specializata pe probleme de protectia mediului (prevenire si gestionare degradarea mediului, deseuri, etc) pentru Judetul Tulcea si zona Delta Dunarii.

Asociatia, cu sediul in Tulcea, reprezinta initiativa din 2004 a unui grup de tineri tulceni preocupati de starea mediului inconjurator. Este inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si avizata de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

Despre naturale

Asociatia NATURALE este o organizatie independenta, neguvernamentala, cu caracter apolitic si non-profit avand drept scop:
- de a asista si solutiona problemele de mediu din Romania si tarile vecine prin promovarea cooperarii atat la nivel national, cat si regional intre ONG-uri, institutii guvernamentale, sectoare private, comunitati locale si alte entitati ecologice vizate, in vederea dezvoltarii unui schimb liber de informatii si desfasurarii de activitati practice cu impact;
- de a oferi ajutor si a spori participarea publicului in procesul de luare a deciziilor, in acest fel sustinand dezvoltarea unei societati civile democratice in Romania.
Activitatile care vor fi desfasurate:
- schimbul si raspandirea informatiei cu privire la problemele de mediu si de dezvoltare durabila, sa obtina si sa acorde acces la bazele de date nationale si internationale, utilizand structurile si facilitatile deja existente; sa editeze buletine si alte publicatii;
- sa acorde asistenta in educatie, instruire si dezvoltarea aptitudinilor;
- sa acorde sprijin, pe masura posibilitatilor, pentru initiativele indreptate spre ridicarea constiintei ecologice;
- sa promoveze participarea publicului la procesul de luare a deciziilor din domeniul mediului inconjurator;
- sa asigure un for pentru discutarea problemelor de mediu; sa analizeze conceptia privind problemele de mediu, dezvoltarea durabila si interactiunea intre guverne, ONG-uri si alte entitati ecologic vizate;
- sa acorde un cadru corespunzator pentru cooperarea regionala la nivel guvernamental si neguvernamental;
- sa stabileasca legatura cu sectorul privat si sectorul industrial in problemele de mediu.

Contact: ASOCIATIA NATURALE
Str. Mircea Voda Bl. 32, Apt. 1, Tulcea
Tel/ Fax: 0240-515.368; 0740.078.128
Persoana contact: Pericleanu Monica, Coordonator Proiecte
Tanase Persida, Coordonator Relatii Publice
Email: monica@advisory-delta.ro
monica@advisory-delta.ro