Finalizarea proiectului “Modernizarea si cresterea capacitatii de productie a S.C. AGENTIA DAN DESIGN SERVICE S.R.L.”

BUCURESTI - 13 septembrie 2010

Comunicat tip General in Industrie

AGENTIA DAN DESIGN SERVICE S.R.L si Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, au semnat in 13.10.2009 contractul de finantare nr. 2m/71 pentru implementarea proiectului Modernizarea si cresterea capacitatii de productie a S.C. AGENTIA DAN DESIGN SERVICE S.R.L in valoare totala de 1.561.971,00lei

Finalizarea proiectului “Modernizarea si cresterea capacitatii de productie a S.C. AGENTIA DAN DESIGN SERVICE S.R.L.”

Proiectul a fost finalizat si a avut ca rezultat crearea unui mediu favorabil dezvoltarii societatii,
modernizarea si cresterea capacitatii de productie, oportunitati pentru extinderea gamei de produse, crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor existente, cresterea numarului de clienti si implicit cresterea competitivitatii economice.

Proiectul, care a primit finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Sectorial: Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa
prioritara 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie, Domeniul major de interventie
DM 1.1- Investitii productive si pregatirea pentru competitia de piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a: Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2: Sprijin finnaciar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii, a fost implementat in perioada octombrie 2009 - septembrie 2010 la Bucuresti.

Valoarea totala este de 1.561.971 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.312.581 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat) este de 787.549 lei.

Despre new media Agency

S.C. AGENTIA DAN DESIGN SERVICE S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Mora, nr.35, et.1, ap.4, sector 1, a depus cererea de finantare in cadrul schemei “Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii”, obiectivul vizat fiind cresterea competitivitatii economice prin modernizarea si cresterea capacitatii de productie, prin achizitionarea unei linii de print digital de mari dimensiuni, sistem inovativ si ecoeficient, care corespunde normelor Uniunii Europene.
Persoana de contact
Lupu Catalin-Daniel
Administrator
Str. Grigore Mora, nr. 35, et.1, ap.2, sector 1
Bucuresti, tel. 0213275636

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/new-media-agency/finalizarea-proiectului-modernizarea-si-cresterea-capacitatii-de-productie-a-s-c-agentia-dan-design-service-s-r-l-1