Finalizarea proiectului “Modernizarea si cresterea capacitatii de productie a S.C. FIRST ADVERTISING AGENCY INTERNATIONAL S.R.L.”

BUCURESTI - 13 septembrie 2010

Comunicat tip General in Afaceri

FIRST ADVERTISING AGENCY INTERNATIONAL S.R.L si Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, au semnat in 13.10.2009 contractul de finantare nr.2m/69 pentru implementarea proiectului Modernizarea si cresterea capacitatii de productie a S.C. FIRST ADVERTISING AGENCY INTERNATIONAL S.R.L. in valoare totala de 1.665.980 lei.

Finalizarea proiectului “Modernizarea si cresterea capacitatii de productie a S.C. FIRST ADVERTISING AGENCY INTERNATIONAL S.R.L.”

Proiectul a fost finalizat si a avut ca rezultat crearea unui mediu favorabil dezvoltarii societatii,
modernizarea si cresterea capacitatii de productie, oportunitati pentru extinderea gamei de produse, crearea de noi locuri de munca si mentinerea celor existente, cresterea numarului de clienti si implicit cresterea competitivitatii economice.

Proiectul, care a primit finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Sectorial: Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa
prioritara 1 - Un sistem inovativ si eco-eficient de productie, Domeniul major de interventie
DM 1.1- Investitii productive si pregatirea pentru competitia de piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a: Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2: Sprijin finnaciar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii, a fost implementat in perioada octombrie 2009 - septembrie 2010 la Bucuresti.

Valoarea totala este de 1.665.980 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.399.983 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat) este de 839.990 lei.

Despre new media Agency

S.C. FIRST ADVERTISING AGENCY INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Delea Noua nr. 36, sector 3, a depus cererea de finantare in cadrul schemei Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii, obiectivul vizat fiind cresterea competitivitatii economice prin modernizarea si cresterea capacitatii de productie, prin achizitionarea unei linii de print de mari dimensiuni, sistem inovativ si ecoeficient, care corespunde normelor Uniunii Europene.
Persoana de contact
Lupu Catalin-Daniel
Administrator
Str. Delea Noua nr.36, sector 3
Bucuresti, tel 0213275636

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/new-media-agency/finalizarea-proiectului-modernizarea-si-cresterea-capacitatii-de-productie-a-s-c-first-advertising-agency-international-s-r-l-1