Evenimente in luna lui Florar

Locul desfasurarii: Extreme Training si Crystal Palace Hotel

Organizator: New Wave Training Center

I. Eveniment HR

Pentru ca cea mai importanta resursa sunt oamenii, New Wave Training Center organizeaza in zilele de 29 si 30 mai un eveniment dedicat celor care isi desfasoara activitatea in cadrul departamentelor de resurse umane, pentru a-i pune la curent cu ultimele noutati din domeniu.
Evenimentul este alcatuit din 3 module, sustinute de Specialisti in legislatia aferenta resurselor umane.

MODULUL I: REGLEMENTĂRI JURIDICE ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE
Lector: Alexandra Bejan
Data: 29 mai
Durata: 6 ore
Locatia: Extreme Training
Pret: 290 ron (TVA inclus)

Se vor discuta:
1. Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Sediul materiei: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006; Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS nr. 60/32/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Instrucţiuni privind modul de utilizare şi completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin Ordinul m.s. şi al p.CNAS nr. 233/125/2006.
Probleme:
- completarea şi depunerea declaraţiei privind evidenţa obligaţiilor de plată şi a declaraţiei privind evidenţa asiguraţilor care au beneficiat de concedii medicale;
- contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii – plafonarea bazei de calcul;
- stagiul de cotizare;
- calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, plafonarea bazei de calcul a indemnizaţiilor;
- impozit şi contribuţii - reţineri la indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
- completarea certificatului de concediu medical;
- motive de refuz la plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
- concedii medicale de care beneficiază asiguraţii români pe teritoriul statelor membre UE/SEE ( utilizarea Certificatului de Incapacitate de Muncă şi a formularelor europene E 115, E 116 şi E 117, potrivit Ordinului p.CNAS nr. 592/2008).

2. Asigurări sociale de sănătate
Sediul materiei: Titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Norme metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2007; Ordinul p.CNAS nr. 345/2006 privind aprobarea modelului contractului de asigurări sociale de sănătate.
Probleme:
- completarea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate – Anexele 2a, 2b şi 2c la Norme;
- calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
- tratamentul juridic al veniturilor neimpozabile ( venituri salariale obţinute de softişti şi de persoanele cu handicap grav şi accentuat), în contextul modificării Legii nr. 95/2006 prin O.U.G. nr. 93/2008;
- dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate – adeverinţa eliberată de angajator
- contractul de asigurări sociale de sănătate.

MODULUL II: PROCEDURI SI MODALITATI PRACTICE DE LUCRU IN APLICAREA REGLEMENTARILOR CE VIZEAZA ASIGURARILE SOCIALE IN SISTEMUL PUBLIC SI SISTEMUL PRIVAT DE PENSII

Lector: Vasile Frone
Data: 30 mai 2009
Locatia : Crystal Palace Hotel
Durata: 6 ore
Pret: 260 ron (TVA inclus)

Tematica face referire la:
1. Cotele de contribuţii sociale aprobate pentru anul 2009 ( Legea pentru aprobarea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2009, Legea de aprobare a bugetului de stat ), conţinutul declaraţilor nominale cu asiguraţii, particularităţi ale unor proceduri de determinare a cuantumului contribuţiilor angajatorilor, în funcţie de baza de calcul specifică diferitelor tipuri de asigurări.
2. Implicaţiile reglementărilor recente în domeniul sistemului public de pensii în ce priveşte : baza de calcul a contribuţiilor individuale la bugetul de pensii, posibilitatea completării venitului asigurat, majorarea punctului de pensie.
3. Evoluţia procesului de implementare a reglementărilor privind sistemele pensiilor private:
a) Sistemul pensiilor administrate privat ( Legea nr. 411/ 2004 privind fondurile de pensii administrate privat, modificată radical prin Legea nr. 23 / 11.01.2007 ).
b) Sistemul pensiilor facultative ( Legea nr. 204 /22.05.2006).
4. Consideraţii privind necesitatea adoptării actualului sistem public de pensii; categorii de pensii : condiţii pentru acordarea lor, modul de calcul al drepturilor, situaţii ce presupun modificarea drepturilor, proceduri de solicitare a drepturilor, etc. Reglementări recente în ce priveşte creşterea punctajului pentru pensionarii care au desfăşurat activitate în locuri de muncă încadrate în grupele I şi II de muncă ; modalităţi de achitare a pensiilor ; procedura de restituire a sumelor reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale plătită în plus faţă de plafonul admis de Legea nr. 19 / 2000-Ord.Mistrului Finanţelor nr. 1646/ 26.10.2007; ajutorul lunar plătit soţului supravieţuitor – Legea nr. 255 /19.07.2007.
5. Veniturile de natură salarială, începând cu anul 1947 şi sporurile cu caracter permanent înscrise în carnetul de muncă ce sunt luate în calcul la stabilirea punctajului la pensie cu prilejul pensionării, recalculării sau reevaluării pensiilor .
6. Conţinutul obligatoriu al adeverinţelor ce se eliberează de compartimentul resurse umane pentru confirmarea unor drepturi de personal : stagiu de cotizare, vechime în muncă, sporuri la salariu etc. Deosebiri între noţiunile ,, vechime în muncă ,, şi ,, stagiu de cotizare ,, - drepturile de personal ce se acordă în funcţie de duratele de timp contorizate în cele două categorii de perioade.
7. Contribuţiile sociale datorate şi drepturile cuvenite persoanelor care sunt în incapacitate temporară de muncă sau creştere copil.

MODULUL III: REGLEMENTARI PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI IN ANUL 2009

Lector: Ion Gibescu
Data: 30 mai 2009
Locatia : Crystal Palace Hotel
Durata: 4 ore
Pret: 230 ron (TVA inclus)

In cadrul seminarului, se vor discuta:
Noi reglementari privind salarizarea personalului bugetar in anul 2009 si in perspectiva:
- Salarizarea personalului bugetar in 2009
- Salarizarea personalului bugetar in 2010-2012.
-Modul de reglementare a salariului conducatorilor societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor nationale- O.U.G nr 222/2008.
-Salarizarea conducatorilor agentiilor de subordine centrala- O.U.G nr 222/2008.
-Salarizarea conducatorilor si adjunctii acestora din institutile publice din subordinea guvernului sau a ministerelor.
-Modul de salarizare a functiilor de conducere din institutile publice finantate din venituri propri.
-Modul de acordare a salariului de merit- O.U.G nr 1/2009.
-Reglementari suplimentare privind incadrarea functiilor de conducere in cazul reorganizarii institutiei publice- O.U.G nr 1/2009.
-Incadrarea personalului bugetar pe posturi vacante in anul 2009.
-Alte reglementari privind salarizarea personalului bugetar.

II. Managementul Relatiei cu clientii
Clienţii nu-şi vor aminti ce-ai spus sau ce-ai făcut, ei îşi vor aminti felul în care s-au simţit în relaţia cu compania, şi acesta este sentimentul care îi va determina să revină.

Pentru că toate companiile îşi doresc clienţi care să revină şi pentru că angajaţii sunt bunurile cele mai de preţ ale unei companii, cei care pot câştiga şi fideliza clienţii, vă propunem un curs de formare care îi va transforma pe angajaţi în comunicatori profesionişti.

Cursul Managementul Relaţiei cu Clienţii va pune în discuţie strategiile care urmăresc atât câştigarea de noi clienţi cât şi stabilirea unei relaţii profitabile şi de lungă durată cu clienţii deja existenţi.
Cursul furnizează tehnici pentru comunicarea internă, externă şi pentru comunicarea cu clienţii în situaţii de criză, analizând dimensiuni ale comunicării verbale şi nonverbale. Fără să expună teorii fanteziste, cursul propune însuşirea unor practici cu aplicabilitate imediată şi efect garantat în relaţia cu clienţii. Cursanţii vor acumula o gamă largă de abilităţi fundamentale, situaţionale, de dezvoltare, organizaţionale şi strategice în cel mai eficient şi eficace mod posibil. De asemenea, vor găsi răspunsurile corecte la întrebările:

• Cum să fac pentru a atrage cât mai mulţi clienţi? Dar pentru a-i fideliza?
• Cum să fiu pe placul clienţilor?
• Ce trebuie să spun şi ce nu trebuie să spun unui client? Există „formule magice”?
• Cum gestionez o situaţie de criză?
• Ce trebuie să fac pentru a obţine mai multe aprecieri şi mai puţine reclamaţii?
• Cum pot obţine o imagine bună în piaţă?

IMPORTANT:
Se acorda reducere 5% pentru minim 3 participanti din cadrul aceleiasi companii si 10% pentru minim 5.

AUDIENTA
Cursul se adreseaza angajatilor din departamentele care vin in contact direct cu clientii.
Programul se adresează organizaţiilor care doresc:
• Să îmbunătăţească modul de comunicare cu clientii;
• Să conştientizeze angajaţii de forţa cuvintelor şi a gesturilor în relaţia cu clienţii;
• Să dezvolte abilităţile, cunoştinţele şi comportamentele angajaţilor astfel încât aceştia să ofere servicii excepţionale care să atragă cât mai mulţi clienţi.

PROGRAM:
SAMBATA 30 mai 2009
9:00-11:00 curs
11:00-11:30 pauza de cafea
11:30-13:30 curs
DUMINICA 31 mai 2009
9:00-11:00 curs
11:00-11:30 pauza de cafea
11:30-13:30 curs
Total: 8 ore de curs

Lector: SABINA MANEA
Locatie: Crystal Palace Hotel, Bucuresti
Pret: 305 ron (TVA inclus)

Metoda de lucru:
În timpul acestui program, bazat pe cooperare şi interactivitate, participanţii vor parcurge activităţi individuale şi de grup, vor fi antrenaţi în discuţii cu colegii, vor dezbate principii şi tehnici de comunicare pornind de la exemple concrete.
Adina Enache

Despre NEW WAVE TRAINING CENTER

Despre New Wave Training Center
NWTC a fost infiintata la inceputul anului 2007, din dorinta de a oferi un suflu nou pietei de training din Romania. Principiile dupa care se ghideaza compania sunt calitatrea, respectul fata de client si deschiderea fata de nou.
Compania este rezultatul unei investitii romano-israeliene, si isi propune sa devina in cel mai scurt timp un jucator important in domeniul organizarii de cursuri de perfectionare pentru adulti.

Participare: Intrare libera