uniunea gov instr

Competitivi împreună

Alumnus – Platformă digitală inovativă pentru recrutare şi gestiune contractori

Baia Mare - 26 iunie 2020

Comunicat tip General in IT&C

S.C. INTELLIGENCE ACT S.R.L. cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Str. Buzești nr. 71, etaj 3, derulează, începând cu data de 01.04.2020, proiectul cu titlul “ALUMNUS – PLATFORMA DIGITALA INOVATIVA PENTRU RECRUTARE SI GESTIUNE CONTRACTORI”, cod SMIS 128985, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare iar data de finalizare este 01.04.2022.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea activității economice în domeniul realizării și dezvoltării de aplicații pentru internet de către S.C. INTELLIGENCE ACT S.R.L. pentru clienți din București cât și pentru cei din toata țara.

Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului sunt următoarele:

1. Platforma ALUMNUS - platformă electronică recrutare on-line

2. Dezvoltarea infrastructurii societății: achiziție imobil, echipamente IT, softuri

Valoarea totală a proiectului este de 7.977.612,78 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.451.632,11 lei. Proiect co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014–2020.

  

Date de contact:

S.C. INTELLIGENCE ACT S.R.L.

Persoana de contact: CĂLIN LUPȘAN, Administrator Telefon: 021 313 55 56

Adresa e-mail office@intelactsoft.com