Curs de Formator acreditat CNFPA - 96 ore, 23 februarie 2009, Targu Mures

Targu Mures - 14 ianuarie 2009

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Curs Acreditat 'Formare de formatori' -  96 de ore organizate in sesiuni de formare teoretica si practica utilizind metodologii active si participative: Simulari, Exercitii si Jocuri Pedagogice toate, marca Nova Etapa

Curs de Formator acreditat CNFPA - 96 ore, 23 februarie 2009, Targu Mures

Nova Etapa este compania numarul I pe piata de training din Portugalia, cu o experienta in domeniu de 16 ani, nenumarate cursuri premiate, zeci de filme pedagogice produse, manuale si mii de ore de training de calitate, acum si in Romania.
Educaţia adulţilor este un proces care pentru a-şi atinge eficienţa trebuie să ţină seama de experienţa, modul de percepţie, reflectare şi de capacităţile de asimilare ale adulţilor.
Această realitate a  fost conştientizată de Nova Etapa încă de la începutul activităţii sale şi a avut ca rezultat conceperea unor metode inovatoare şi eficiente pentru sesiunile de formare ale cursanţilor săi.

O sesiune de formare poate fi compromisă dacă formatorul nu stăpâneşte atit propria arie de activitate cit si aspectele pedagogice ale formarii la virsta adulta . Acei oameni care sunt profesionişti excelenţi, foarte pricepuţi în domeniul lor, dar care nu au compentenţe pedagogice si socio-relationale nu pot face un curs interactiv şi nu pot facilita îndeajuns învăţarea.
Programa acestui curs vizează formarea pedagogică a viitorilor formatori si si a tuturor persoanelor interesate, ce vor realiza sesiuni de formare sau prezentari in orice arie de activitate.
Formarea contribuie la achizitionarea de catre participant a unor instrumente si metodologii utile în aria dinamizării activitatilor in diverse arii profesionale, conducind la asimilarea şi aprofundarea competenţelor necesare dezvoltării lor ca şi formatori.

Obiective
La sfârşitul cursului, participanţii vor fi capabili să:
Caracterizeze diferitele situaţii de formare şi să identifice resursele necesare realizării lor.
Identifice funcţiile şi competenţele formatorului şi rolul acestuia în diferitele contexte de formare.
Pregătească sesiunile de formare conform obiectivelor definite.
Elaboreze conţinuturi programatice care să faciliteze procesele de învăţare.
Creeze şi să adapteze metodele şi tehnicile pedagogice obiectivelor, grupului şi contextelor de învăţare.
Selecteze, să elaboreze şi să  adapteze resursele didactice conform strategiei adoptate.
Evalueze rezultatele învăţării şi să aplice instrumente de evaluare.
Elaboreze planurile de sesiuni ale învăţării
Prezinte sugestii şi propuneri ce pot ajuta la îmbunătăţirea sistemelor de formare la nivel pedagogic, tehnic şi organizaţional. 

Metodologia
Metodologia se bazează pe combinarea manualelor, filmelor pe suport CD/DVD (create special pentru acest curs), sesiunilor online şi în clasă, precum şi a simulărilor pedagogice (de analiza şi autoevaluarea  comportamentelor pedagogice).

Grupul tintă
Manageri de resurse umane sau alte persoane care în cadrul funcţiilor lor tebuie să realizeze sesiuni de formare sau prezentări în orice arie de activitate.

Criterii de selecţie:
capacitatea de expresie – atât verbala cât şi non-verbală
capacitatea de comunicare
creativitate şi dinamism
dorinţa de a lucra în echipă
capacitatea de adaptare la situaţii noi

Locuri : 16 persoane maxim

Evaluarea
Toţi participanţii care vor îndeplini obiectivele propuse de-a lungul cursului vor primi un certificat de absolvire

Resurse didactice oferite participantilor:
sesiuni de formare in sala si sesiuni on-line
platforma de e-learning
manuale si exercitii special concepute ca suport pentru continuturile programatice ale cursului
filme pedagogice de productie proprie concepute pentru ilustrarea unor module incluse in programa
materiale didactice(jocuri, exercitiile)
dosar pedagogic( caiete, pixuri, dosare, etc)

Durata: - 96 ore

Pregătire teoretică – 72h
1. Funcţiile Formatorului şi Contextele de Invăţare
2. Relaţia Pedagogică
3. Psihologia Învăţării
4. Metodele şi tehnicile pedagogice
5. Resursele didactice în formare
6. Operaţionalizarea formării

Pregătire practică – 24h
1. Simulare pedagogică Iniţială - pe baza unui proiect pedagogic proiectat de către participant la începutul formării
2. Simularea pedagogică finală – pe baza unui Proiect de Intervenţie Pedagogică

Suntem convinşi că acest curs va contribui la creşterea calităţii formării profesionale în România aşa cum a contribuit şi în Portugalia, demonstrând încă o dată că merită premiile obţinute pentru cursurile de:   Formarea pedagogică de formatori la distanţă şi Formarea pedagogică de formatori pe unităţi modulare, proiecte considerate inovatorii şi „Bune Practici în Educaţia şi Formarea Adulţilor” şi premiate de către ANEFA (Agenţia Naţională pentru Educaţia şi Formarea Adulţilor din Portugalia)

Despre Nova Etapa

Cursul va avea o durata de 96 de ore, impartit pe 4 sau 5 samptamani, in functie de programul cursantilor.

Locul de desfasurare este o sala de cursuri din Targu Mures, complet dotata cu videoproiector, flipchart, tabla magnetica, birouri pentru 18 persoane.
telefon: 0265.269.857
fax: 0265.269.857

persoana de contact:
Teodorescu Andrei
tel: 0040.747.353.922
email: andrei.teodorescu@novaetapa.ro
info@novaetapa.ro