EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE

Locul desfasurarii: Hanul Muresenilor

Organizator: OK Service Corporation

Fondurile europene alocate României reprezintă o imensă oportunitate pentru solicitanţii de finanţări din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administraţie locală.

Compania OK Service Corporation are placerea de a va invita sa participati la programul de perfecţionare profesională:
EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE
23 - 26 septembrie 2010, Hanul Muresenilor

Programul ofera o perspectiva panoramica, aproape exhaustiva si o abordare trans-sectoriala (multi- si inter-disciplinara) asupra tuturor aspectelor legate de intocmirea proiectelor finantate din fonduri UE.

Obiectivle programului
- Dezvoltarea abilităţilor care să permită un management eficace al proiectelor
- Înţelegerea mecanismului programelor operaţionale
- Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare identificării, formulării şi dezvoltării proiectelor finanţate din instrumentele structurale

Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactați la:
Tel: 0244 575 342/0244 575 751
Mail: perfectionare@okservice.ro
Web: www.okservice.ro

Despre OK SERVICE CORPORATION

Programul este tradus
Sesiunile programului vor fi prezentate în limba franceză. Acest fapt nu aduce prejudicii auditoriului datorită unei traduceri de cea mai bună calitate oferită de organizatori.

Certificate
Ca urmare a parcurgerii programului, Institutul Naţional de Tehnici Economice şi Contabile (INTEC) va emite un Certificat de Absolvire pentru fiecare participant.

Participare: Intrare libera