Anunt lansare masura 2 Granturi pentru capital de lucru pentru OPTIC PARTNER SRL

Constanta - 20 aprilie 2021

Comunicat tip General in Sanatate

SC OPTIC PARTNER SRL cu sediul în localitatea Constanța, jud. Constanța, Str. Theodor Burada nr. 38A, înregistrată sub nr. J13/979/2014 la Oficiul Registrul Comerțului, CUI RO33154316, anunță lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2” în baza contractului de finanțare nr. RUE M2-3560 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Sigle

Sigle

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIP, respectiv 17.02.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SC OPTIC PARTNER SRL.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

- menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

- menținerea sau suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de 834813.75 lei (valoarea totala) din care: 725925 lei grant și 108888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19. Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de creștere pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

Persoană de contact:

Grossu Magdalena-Adriana

https://optic-partner.business.site/

telefon: 0771522379, e-mail: magda.grossu@opticpartner.ro