Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania

Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania


Descrierea companiei Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania

Prezentarea organizaţiilor din România partenere în proiect:

Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (INPCESPH)
Înfiinţat în anul 1990, Institutul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (INPCESPH) este o instituţie publică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) – organizată ca unitate de cercetare-dezvoltare acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Inovării. Având ca domeniu de expertiză aspectele psiho-pedagogice ale dizabilităţii, institutul fundamentează şi propune - la solicitarea ANPH şi a Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale - strategii, programe şi reglementări metodologice în domeniul asistenţei sociale pentru persoane adulte cu handicap, pe toate nivelele de intervenţie: evaluarea dizabilităţii, educaţie, orientare, formare şi integrare profesională, cultură, loisir etc. Institutul dezvoltă activităţi de cercetare aplicativă şi fundamentală în domeniu, elaborează şi publică articole şi lucrări ştiinţifice destinate specialiştilor interesaţi de problematica handicapului, precum şi materiale informative şi de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora. O axă prioritară de acţiune o reprezintă iniţierea şi implementarea de proiecte, în parteneriat cu institutţi publice, ONG-uri şi operatori din sectorul privat - din ţară şi străinătate.


Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR)

Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR), înfiinţată în 1994, este o organizaţie neguvernamentală, umanitară, pentru drepturile omului, apolitică şi non-profit.
Este constituită din organizaţii neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, care dezvoltă programe vizând egalizarea şanselor, integrarea şi incluziunea acestora în societate.
In prezent, Federaţia ONPHR are 30 de organizaţii membre, reuneşte peste 75 de asociaţii şi fundaţii şi reprezintă interesele a peste 150.000 de persoane cu dizabilităţi. ONPHR este membru plin al Disabled Peoples’ International (DPI) şi are reprezentant în Consiliul Regional (DPI-Europa) şi este unul din iniţiatorii şi membrii fondatori ai Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România (CNDR).


Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS)

Centrul de Formare Continuă şi Evaluarea Competenţelor în Asistenţa Socială (CFCECAS) este o organizaţie creată de către asistenţi sociali în scopul dezvoltării şi implementării activităţilor, care au impact asupra creşterii calităţii profesiei de asistent social.
CFCECAS îşi desfăşoară activitatea în scopul dezvoltării şi furnizării programelor de formare continuă şi evaluarea competenţelor în domeniul asistenţei sociale, promovând calitatea în asistenţa socială, prin pregătirea asistenţilor sociali pentru aplicarea creativă a cunoştinţelor teoretice şi integrarea experienţei practice.
Misiunea CFCECAS este de a susţine şi promova cooperarea dintre asistenţii sociali şi dintre organizaţiile/serviciile de asistenţă socială şi de a dezvolta competenţele de lucru ale acestora pentru a răspunde eficient provocărilor generate de schimbările sociale şi economice actuale.

Comunicate Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania :

Vezi toate comunicatele companiei Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania.