Sigle

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Fondul European de Dezvoltare Regionala

Anunț finalizare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” - TOP JOY SRL

BUCURESTI - 23 noiembrie 2021

Comunicat tip General in Media / Publicitate

TOP JOY SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMMurilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2” proiect număr RUE 8164 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Târgu Mureş , M2-8164 / 09.04.2021 până la data 06.10.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii TOP JOY SRL.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului sunt următoarele: 

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea totală a proiectului este de 371.231,73 lei din care:

322.810,20 lei grant acordat

48.421,5300 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Date de Contact

Nume: PÁL-PÁL GYÖNGYVÉR TOP JOY SRL.

Telefon: 0726107503

e-mail: office@gambrinusz.ro

http://gambrinusz.ro