servicii de consultanta in vederea acreditarii spitalelor

Pitesti - 19 aprilie 2012

Comunicat tip Produse / Servicii in Sanatate

LUCAS CONSULTING PARTNER SERVICES este certificata conform standardului international de calitate ISO9001 sa realizeze servicii de consultanta in vederea indeplinirii cerintelor legale si reglementate aplicabile in vederea acreditarii
Procesul de consultanta urmareste gradul de indeplinire a unui set extins de indicatori, din diferite grupe de interes. Programul de consultanta urmareste ca, impreuna cu o echipa polispecializata a spitalului, sa ofere instrumentele necesare indeplinirii cerintelor specificate, oferind totodata premisele constructiei unui sistem de urmarire si imbunatatire a segmentelor importante.

consultanta specializata

consultanta specializata

Etapa 1: Instruirea privind cerintele legislative actuale

Consultanta in vederea implementarii unui sistem de management integrat este un proces complex care implica, pe langa alocarea de resurse umane si de timp si cheltuieli bugetare insemnate. Astfel, este nevoie ca toata echipa de conducere a spitalului, de la sefii de compartimente pana la manager, sa inteleaga cerintele impuse, premisa deosebit de importanta privind succesul acestui demers. In cadrul acestei instruiri se vor avea in vedere:

-         capitolele de indicatori urmariti;

-         termenele prescrise;

-         obiectivele comune urmarite;

-         resursele umane ce trebuie implicate.

Un rezultat de atins in urma acestei instruiri este numirea Managerului de Proiect. Acesta va fi persoana care va raspunde, din partea spitalului de buna derulare a programului de consultanta, fiind, totodata, persoana de legatura intre societatea noastra si spital.

 

Etapa 2: Evaluarea interna a conformitatii cu cerintele legislative si de reglementare actuale

Baza de pornire a actiunilor propriu-zise privind pregatirea spitalului dvs. este identificarea felului in care se prezinta spitalul, din perspectiva indicatorilor specificati. Astfel, o echipa formata dintr-un consultant si persoanele desemnate de conducerea spitalului vor efectua o verificare pe teren pe fiecare grupa de indicatori in parte. Pe de o parte se va avea in vedere natura/nivelul specificat al indicatorilor si, pe de alta parte, natura/nivelul actual al indicatorilor. Acesta ofera imaginea de ansamblu a modului in care spitalul respecta, la momentul realizarii evaluarii interne, cerintele legislative.

 

Etapa 3: Elaborarea Planului intern de conformare

Rezultatul evaluarii din etapa precedenta va constitui „informatiile de intrare” pentru realizarea planului de actiune necesar asigurarii succesului implementarii sistemului de management integrat. Planul intern de conformare se realizeaza impreuna cu echipa spitalului si el va tine cont atat de constrangerile de timp impuse cat si resursele interne ale spitalului.

 

Etapa 4: Implementarea acţiunilor corective şi preventive prevăzute in Planul intern de conformare

Această etapă are în vedere urmărirea îndeplinirii Planului intern de conformare. Echipa noastră nu se va mărgini doar la acţiuni de verificare, ea va participa activ la identificarea de soluţii acolo unde este obiectiv-posibil, la conceperea de documente de proces, la elaborarea de formulare specifice, la participarea la şedinţe de proiect etc. Această etapă este cea mai indelungată datorită faptului că îndeplinirea unor cerinţe prescrise nu se poate realiza fizic sau financiar imediat, ele antrenând acordul de voinţă a mai multor factori sau proceduri legislative  complexe.

 

Etapa 5: Auditul de evaluare a gradului de conformare

În momentul in care Planul intern de conformare este îndeplinit echipa noastră recomandă efectuarea în prealabil a unui audit al gradului de conformare. Scopul acestui audit constă în asigurarea că toate acţiunile prevăzute în Planul intern de conformare au fost derulate şi că nu s-a produs – nu se produc, între timp, deteriorări ale indicatorilor, de la starea urmărită.

Auditul se derulează de către echipa de proiect (consultanţi ai echipei noastre şi reprezentanţi ai spitalului), utilizându-se un chestionar de evaluare. Eventuale probleme identificate în timpul acestui audit, se vor rezolva imediat, dacă este posibil, fie utilizând acţiunile gândite iniţial în Planul intern de conformare, fie aplicând alte metode.

Despre Partenerul tau de calitate

LUCAS CONSULTING PARTNER SERVICES este o organizaţie care realizează servicii de consultanţă pentru afaceri şi management; membră AMCOR – Asociaţia Consultanţilor în Management din Romania, ce reprezintă un număr de 80 de firme de consultanţă şi training în management din piaţa românească şi singura organizaţie românească membru al Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Consultanţă, FEACO Bruxelles şi a ICMCI - International Council of Management Consultants Institutes.
LUCAS CONSULTING PARTNER SERVICES este certificata conform standardului international de calitate ISO9001 sa realizeze urmatoarele servicii de consultanta:
• Consultanta pentru implementarea Sistemelor de Management
Consultanta ISO 9001(calitate), ISO 14001(mediu), ISO22000/HACCP (siguranta produselor alimentare), OHSAS 18001(sanatate-securitate); Securitatii Informatiei - ISO/IEC 27001;Tehnologia informatiei- ISO/IEC 20000-1:2005; Responsabilitate sociala - SA 8000:2008/ SRS 10000:2010; Laboratoare medicale - SR EN ISO 17025 / 15189; Sisteme de management al energiei - SR EN 16001:2009; Managementul serviciilor hoteliere- IQSHS; Securitatea lantului de furnizori- ISO28000:2007; Managementul serviciilor de transport public de calatori- SR EN 13816; Managementul continuitatii afacerii- BS25999:2007.
• Consultanta in vederea elaborarii si/sau dezvoltarii sistemelor de control managerial conform OMFP nr. 946/2005 modificat si completat de Ordinul 1649 din 17 februarie 2011 adresat institutiilor publice publice
Conform OMFP nr. 946/2005, republicat în Monitorul Oficial nr. 469/05 iulie 2011, prevede obligaţia tuturor instituţiilor publice de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, prin intermediul ordonatorilor principali de credite, raportarea trimestrială si anuala a stadiului implementării standardelor de control intern managerial.

• Consultanta in vederea indeplinirii cerintelor legale si reglementate aplicabile in vederea acreditarii
Procesul de consultanta urmareste gradul de indeplinire a unui set extins de indicatori, din diferite grupe de interes. Programul de consultanta urmareste ca, impreuna cu o echipa polispecializata a spitalului/clinicii, sa ofere instrumentele necesare indeplinirii cerintelor specificate, oferind totodata premisele constructiei unui sistem de urmarire si imbunatatire a segmentelor importante.
• Consultanta in utilizarea fondurilor rambursabile si nerambursabile U.E.
Consultanta si intocmirea documentatiei necesare (elaborare proiect finantare) pentru solicitarea de fonduri nerambursabile si implementarea proiectului aprobat (managementul investitiei) - Analiza eligibilitatii / conformitatii solicitantului/ Elaborare Studiu de fezabilitate/ Elaborare Plan de afaceri/ Elaborare Cerere de Finantare / Clarificari referitoare la proiect solicitate de finantator
• Consultanta in vederea certificarii produselor - MARCAJ C.E.

Asistenţă pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare pentru implementarea Sistemului de Control al Productiei in Fabrica (descrierea companiei, descrierea produsului, descrierea procesului de productie, controlul procesului de fabricatie, proceduri care atesta etapele procesului de productie si conformitatea produsului cu cerintele standardelor in vigoare, înregistrările care demonstrează parcurgerea etapelor); asistenţă pe intreg parcursul procesului de demonstrare a conformitatii produsului cu cerintele standardelor in vigoare in ceea ce priveste instruirea responsabilului CPF, emiterea declaratiei de conformitate, realizarea etichetei Marcaj CE, aplicarea etichetei Marcaj CE.

Beneficiile asimilarii unor astfel de servicii de consultanta sunt:
- Îndeplinirea politicii şi a obiectivelor companiei;
- Câştigarea încrederii clienţilor;
- Creşterea satisfacţiei clienţilor;
- Îmbunătăţirea continuă a performanţei generale;
- Adaptare activă şi sistematică la modificările condiţiilor pieţei;
- Satisfacţia angajaţilor;
- Îmbunătăţirea performanţei;
- Transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei;
- Evitarea erorilor în locul corectării lor;
- Economisire de timp şi bani.

Intr-un mediu de afaceri dinamic precum cel prezent pe piata romaneasca actuala, cu noi tendinte si oportunitati ce apar in fiecare zi, organizatiile au nevoie de sprijin real pentru dezvoltarea afacerii lor; furnizarea unor servicii de calitate in acest sens il reprezinta unul dintre obiectivele noastre.


Cu stima,
Director general/ Ec. Alin Dumitru