Eurodrill Fundaţii prin societatea de avocatură PAVEL ŞI ASOCIAŢII cere insolvenţa Impresa Pizzarotti, unul dintre constructorii autostrăzii Bucureşti – Braşov.

BUCURESTI - 28 ianuarie 2013

Comunicat tip General in Administratie Publica, Afaceri, Constructii, Juridic

SC EURODRILL FUNDAŢII SRL reprezentată de către Dl. Radu Cătălin Pavel, avocat coordonator al societăţii de avocatură PAVEL ŞI ASOCIAŢII a decis să ceară în România insolvenţa antreprenorului italian Impresa Pizzarotti pentru o datorie de peste 500.000 lei. Următoarea înfăţişare va avea loc în data de 11 februarie 2013 la Tribunalul Cluj.

Pavel si Asociatii

Pavel si Asociatii

 “Pentru repararea prejudiciilor clientului nostru, în urma nerespectării obligaţiilor contractuale asumate de către Impresa Pizzarotti, am acţionat în judecată debitoarea pe calea procedurii insolvenţei şi pe cea a ordonanţei de plată. O astfel de conduită este nocivă atât pentru stabiliatea financiară şi operaţională a partenerilor contractuali, cât si pentru comunitate, dat fiind caracterul de utilitate publică a lucrărilor.”  

– Radu-Cătălin Pavel, avocat coordonator Pavel şi Asociaţii

În vederea executării lucrărilor impuse de realizarea autostrăzii Bucureşti-Braşov, SC EURODRILL FUNDAŢII SRL a semnat, cu anterprenorul italian Impresa Pizzarotti, în vara anului 2011, un contract de subantrepriză de lucrări. Cum antreprenorul italian nu a înţeles să-şi onoreze obligaţiile de plată asumate faţă de SC EURODRILL FUNDAŢII SRL, fapt care a condus la înregistrarea unor restanţe de plată pentru lucrările efectuate, în cuantum de peste 500.000 lei, societatea Eurodrill Fundaţii a decis să ceară pe teritoriul României, insolvenţa antreprenorului italian.

 

Pentru acest scop, SC EURODRILL FUNDAŢII SRL a înţeles să apeleze la serviciile juridice prestate de societatea de avocatura PAVEL ŞI ASOCIAŢII prin avocat coordonator Radu-Cătălin Pavel, care a acţionat în vederea recuperării creanţelor de la Impresa Pizzarotti atât pe calea procedurii speciale a insolvenţei, cât şi pe cea a OUG 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale.

SC Eurodrill Fundaţii SRL este prejudiciată prin neplata datoriei pe care antreprenorul Impresa Pizzarotti o are faţă de aceasta şi dezaprobă practicile comerciale ale concernului italian. 

 

SC Eurodrill Fundaţii a înţeles să apeleze la serviciile juridice ale casei de avocatură Pavel şi Asociaţii în considerarea faptului că această societate se bucură de o însemnată apreciere în interiorul mediului business din România, prestigiul său fiind clădit prin implicarea în numeroase litigii de insolvenţă şi de recuperare de creanţe cu rezultate remarcabile pentru clienţii săi.

 

SC Eurodrill Fundaţii este recunoscută drept unul din liderii de piaţă in domeniul lucrarilor speciale de fundatii, buna reputaţie de care bucură fiind câştigată graţie implementării tehnologiilor inovatoare, a căror eficienţă este valorificată prin înalta specializare şi experienţa echipei sale.