Ne pregătim pentru fondurile structurale!

BUCURESTI - 12 martie 2008

Comunicat tip General in ONG

În perioada 14-17 martie a.c., asociaţia Centrul de Resurse Socio-Umane şi Educaţie Europeană organizează cursul „Fonduri structurale”. Acesta este cel de-al treilea curs destinat viitorilor formatori în problematici şi politici europene.

Ne pregătim pentru fondurile structurale!

Cele 25 de cursanţi ai asociaţiei au fost selectaţi în cadrul componentei 1 a programului „Europa Mea” şi se pregătesc să devină şi consilieri ai centrelor de consiliere pentru cetăţeni care vor fi deschise la sfârşitul acestui an. La aceste cursuri pot participa şi alte persoane interesate să îşi aprofundeze cunoştinţele.
În martie 2006 mai multe organizaţii neguvernamentale şi personalităţi publice au lansat programul „Europa mea”, program în cadrul căruia au fost organizate dezbateri publice regionale şi au fost publicate ghiduri sectoriale (de către doctoranzi ai Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative sub coordonarea Centrului de Studii Instituţionale şi Politici Publice şi în parteneriat cu Grupul Editorial TRITONIC).
Programul „Europa mea” a fost preluat din 2007 de Centrul de Resurse Socio-umane şi Educaţie Europeană când a început formarea unei echipe de 25 de consilieri in afaceri europene în vederea deschiderii centrelor de informare şi consiliere. Pentru aceşti consilieri, viitori formatori în afaceri europene, vor fi organizate în perioada 2007-2008 cursuri în următoarele domenii: fonduri structurale, libera circulaţie a persoanei şi a forţei de muncă, tehnici de comunicare, evoluţia proceselor de reformă în contextul integrării europene.Despre Perfect Image Construction


Centrul de Resurse Socio-umane şi Educaţie Europeană (CRSUEE) este o organizaţie nonprofit, care şi-a propus să sprijine activităţile de consiliere, informare şi educare a cetăţenilor în spiritul democraţiei, încurajarea acestora la participarea la viaţa publică, în toate structurile societăţii civile.
Prin activităţile desfăşurate, Asociaţia CRSUEE contribuie la dezvoltarea dialogului şi consolidarea clasei mijlocii, la dezvoltarea dialogului interuman în general şi la aducerea informaţiei europene mai aproape de comunităţile locale, în strânsă legătură cu problemele, preocupările şi caracteristicile acestor comunităţi.
În fiecare lună departamentul de asistenţă socială al asociaţiei donează ajutoare materiale unui spital de copii si unei fundaţii pentru persoane cu handicap din Bucureşti.
Persoana de contact: Mariana Zidaru, Preşedintă, tel. 021-3123937, 0745981076, m.zidaru@yahoo.com