Comisia Tehnica

Oradea - 29 aprilie 2004

Comunicat tip General in Arta & Entertainment

Domnul Alexandru Retegan, subprefectul judeţului Bihor a condus, în data de 28 aprilie şedinţa Comisiei Tehnice Judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 2004.


Domnul Alexandru Retegan, subprefectul judeţului Bihor a condus, în data de 28 aprilie şedinţa Comisiei Tehnice Judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 2004.
Au participat preşedintele şi locţiitorul biroului electoral de circumscripţie judeţeană, precum şi reprezentanţii partidelor politice parlamentare din judeţ.
Subprefectul Alexandru Retegan a informat comisia că până în prezent au fost îndeplinite la termen toate sarcinile:
În baza Ordinului prefectului ,cu nr.108 din 16 aprilie, au fost numerotate circumscripţiile electorale din judeţul Bihor; Sunt constituite 100 circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti şi comunale; A fost numerotată cu 5 Circumscripţia Electorală Judeţeană Bihor; In baza situaţiei statistice a locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale, a fost stabilit numărul consilierilor pentru fiecare consiliu judeţean, municipal sau comunal.
Pentru mandatul 2004 – 2008 vom avea în judeţ 35 consilieri judeţeni, 78 consilieri municipali, 88 consilieri orăşeneşti, 1100 consilieri comunali.
S-a înaintat preşedintelui Tribunalului Judeţean lista cu propunerile primarilor pentru desemnarea preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie municipale, orăşeneşti şi comunale;
S-a aprobat programul propriu calendaristic pentru desfăşurarea alegerilor din 6 iunie 2004;
Au fost actualizate listele electorale permanente şi suntem în termen cu delimitarea secţiilor de votare. În judeţul Bihor vor fi 599 secţii de votare, iar cele 599 ştampile sunt în curs de execuţie.
Prin publicarea în ziarul Crişana, s-a adus la cunoştinţa publică sediile şi numerele de telefon ale birourilor electorale de circumscripţie.
În zilele următoare vom întocmi lista cu propuneri pentru preşedinţi şi locţiitori pentru birourile electorale, pentru a ne încadra în termen. Vom lua măsuri pentru ca toate celelalte condiţii la birourile electorale şi secţiile de votare să fie îndeplinite.

Despre Prefectura Bihor

Biroul de presă

Nicolae Sandru
mediapref@rdsor.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/prefectura-bihor/comisia-tehnica