Construcţia sălilor de sport şi reabilitarea şcolilor

Oradea - 29 aprilie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Astăzi, 29 aprilie, prefectul Gheorghe Sârb a condus şedinţa Consiliului Operativ Consultativ.

Astăzi, 29 aprilie, prefectul Gheorghe Sârb a condus şedinţa Consiliului Operativ Consultativ.
Au fost analizate stadiile îndeplinirii Programului naţional de construire a celor 13 săli de sport şi a Programului de reabilitare a celor 11 şcoli finanţate din fonduri comunitare şi guvernamentale.
Au fost prezenţi primarii localităţilor în care se construiesc aceste obiective, reprezentanţii firmelor constructoare, reprezentanţii inspectoratului şcolar.
Prefectul a trecut mai întâi în revistă sălile de sport, cerând relaţii amănunţite în cazul fiecăreia. În stadiu avansat, atât din punctul de vedere al constructorului, cât şi al primăriilor cărora le revine obligaţia realizării utilităţilor – recordurile la apă, canal, energie electrică şi căile de acces- se află sălile din comunele Sânmartin şi Tinca şi oraşul Valea lui Mihai, a căror recepţie finală a fost stabilită pentru 15 mai. În mai puţin de o lună de zile şi sălile de sport din municipiul Marghita , oraşul Aleşd şi comuna Şuncuiuş vor fi pregătite pentru inaugurare – au afirmat primarii respectivi.
Prefectul Gheorghe Sârb a cerut celorlalţi primari o mai mare şi operativă implicare în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în finalizarea obiectivelor, inclusiv a celor 11 şcoli, edificii pe care le desparte de ora primirii elevilor în clase doar unele lucrări de finisaj şi branşamente exterioare. Termenul dării lor în folosinţă , cu două-trei excepţii, a fost stabilit în cuprinsul lunii mai.

Despre Prefectura Bihor

Biroul de presă

Nicolae Sandru
mediapref@rdsor.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/prefectura-bihor/constructia-salilor-de-sport-si-reabilitarea-scolilor