Centrul Social de Urgenţă şi în municipiul Dorohoi

Dorohoi - 9 martie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

La Dorohoi, Uniunea Europeana finanţează cu 147664 Euro, prin programul Phare „Schema de Investiţii în Servicii Sociale”, înfiinţarea unui Centru social de urgenţă. Cofinanţarea aprobată de Consiliul Local se ridică la valoarea de 20136 Euro

Acest proiect, propus de Consiliul Local Dorohoi în parteneriat cu Societatea doamnelor bucovinene din Suceava se derulează la Dorohoi începând cu 1 decembrie 2003 şi are ca scop înfiinţarea Centrului Social de Urgenţă (CSU) în Municipiul Dorohoi, integrarea pe piaţa muncii a tinerilor şomeri şi îmbunătăţirea capacităţii Primăriei Dorohoi de a lucra în parteneriat în domeniul asistenţei sociale.
Proiectul vizează crearea unui serviciu social comunitar care să răspundă nevoilor sociale ale grupurilor ţintă vulnerabile din municipiul Dorohoi. În acest sens CSU va asigura cazare temporară, consiliere socială şi asistenţă medicală de urgenţă persoanleor defavorizate.
Prin acest proiect se doreşte diversificarea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi implicarea autorităţilor locale şi a instituţiilor de ocrotire socială în rezolvarea cazurilor sociale.
Personalul calificat, angajat în cadrul proiectului, va asigura asistenţă şi consiliere pentru persoanele aflate în dificultate.
Implementarea acestui proiect, cu sprijinul Uniunii Europene, permite formarea unei baze materiale necesare continuităţii asigurării de servicii pentru persoanele aflate în dificultate.
Astfel, autorităţile locale vor putea continua şi dezvolta serviciile socio-medicale oferite la nivelul municipalităţii către categoriile defavorizate ale populaţiei.

Despre Primaria Municipiului Dorohoi

Vă invităm la Conferinţa de presă ce va avea loc miercuri 10 martie, orele 12,00 la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi

Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect, vă rugăm contactaţi: Consiliul Local Dorohoi, tel./fax:0231611310 , e-mail: primaria@pchouse.ro
primaria@pchouse.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-dorohoi/centrul-social-de-urgenta-si-in-municipiul-dorohoi