Şedinţă extraordinară pentru organizarea Programului IRIMESCU - 102

Falticeni - 16 februarie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Joi, 17 februarie, de la ora 17.00, Consiliul Local Fălticeni se reuneşte în şedinţă extraordinară.

Proiectul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 50 milioane lei pentru organizarea Programului IRIMESCU – 102 – iniţiator primar ing. Vasile Tofan.
(Autoritatea executivă a municipiului Fălticeni a conceput un proiect cultural dedicat organizării festivităţilor prilejuite de aniversarea Maestrului Ion Irimescu. Suma totală a cheltuielilor de organizare este de 50 milioane lei).
2.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 15.000.000 lei reprezentând ajutor de urgenţă pentru familia Peteanu Gheorghe din municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane, nr. 19 – iniţiator primar ing. Vasile Tofan.
(Urmare a incendiului petrecut în data de 7 februarie 2005 la locuinţa din str. Pleşeşti Gane, nr. 19, a familiei Peteanu Gheorghe, s-au produs pagube estimate la valoarea de 370.000.000 lei. Dată fiind situaţia actuală a familiei, Primăria Fălticeni prin serviciile de specialitate a găsit un loc temporar de cazare în internatul Colegiului Naţional „Nicu Gane” şi a propus deliberativului local acordarea în regim de urgenţă a unui ajutor de 15.000.000 lei, pentru o amenajare temporară a unui spaţiu din clădirea afectată de incendiu).
3.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local a domnului Romică Andreica – iniţiator primar ing. Vasile Tofan.
(Examinând demisia din funcţia de consilier local a dlui Romică Andreica – 01.02.2005 -, înscris pe lista PNL, ca urmare a incompatibilităţii cu calitatea de deputat, Comisia de validare a Consiliului Local Fălticeni a stabilit că se impune luarea la cunoştinţă a actului demisiei printr-o hotărâre deliberativă, precum şi declararea locului vacant, urmând ca acesta să fie ocupat de supleantul aflat pe aceeaşi listă de candidaturi.)

Despre Primaria Municipiului Falticeni

Directia Administratie Publică Locală
Compartiment mass-media
Directia Administratie Publica Locala
ref. Alexandru Mitu

massmedia@falticeni.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-falticeni/sedinta-extraordinara-pentru-organizarea-programului-irimescu-102