Bilant legile proprietatii

Ploiesti - 16 septembrie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria municipiului Ploieşti a realizat un bilanţ al notificărilor primite conform legislaţiei în vigoare privind regimul proprietăţii ( L nr. 10/ 2001, L247/ 2005).

Bilant legile proprietatii

Municipalitatea ploieşteană a primit un număr de 2888 de notificări formulate în baza acestor acte normative. Dintre acestea au fost analizate 1281, 36 au fost redirecţionate către alte instituţii, iar restul de solicitări vor fi analizate în lunile următoare.

Dintre notificările analizate, 352 au fost soluţionate prin restituirea în natură a imobilelor vizate, iar 326 au fost rezolvate prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent (sume băneşti) . De asemenea, 255 de solicitări au fost respinse, iar 60 au fost amânate.

Alte 480 de notificări sunt la ora actuală nesoluţionate prin emiterea de dispoziţii deoarece:
-100 de notificări pentru care s-a adoptat soluţia acordării de măsuri reparatorii prin echivalent au fost returnate de expertul evaluator ca urmare a prevederilor L 247/ 2005;
-35 de notificări au fost returnate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova ca urmare a prevederilor L 247/ 2005;
-265 de notificări pentru care s-a adoptat soluţia acordării de măsuri reparatorii prin echivalent şi pentru care, în baza vechilor prevederi legale, persoanele notificante au refuzat să se adreseze expertului evaluator pentru întocmirea rapoartelor de evaluare;
-25 de notificări pentru care s-a adoptat soluţia restituirii în natură şi pentru care se aşteaptă avizele deţinătorilor de reţele sau punctul de vedere al Serviciului Planificare Spaţială din cadrul Direcţiei Generale de Dezvoltare Urbană;
-55 de notificări pentru care s-a adoptat soluţia restituirii în natură şi care se află acum în faza de întocmire a planurilor de situaţie sau pentru care se aşteaptă plata contravalorii întocmirii planurilor de situaţie.

Menţionăm că totalul notificărilor prezentate detaliat mai sus nu este identic cu totalul notificărilor analizate, deoarece în majoritatea cazurilor cererile soluţionate prin emiterea de dispoziţii de restituire în natură a imobilelor fac obiectul şi al dispoziţiilor de acordare prin echivalent a unor sume băneşti.

Mai trebuie spus că, pentru a eficientiza această activitate de soluţionare a notificărilor pe regimul proprietăţii, Primăria va suplimenta pe viitor personalul Biroului Juridic şi Legislaţie Specială cu încă 7 persoane. În prezent de soluţionarea acestor cereri se ocupă doar două persoane.

Ploieştenii sunt rugaţi să înţeleagă această situaţie cauzată de volumul mare de muncă, deoarece pe viitor vor fi analizate şi soluţionate toate cererile depuse pe acest domeniu.

Despre Primaria Municipiului Ploiesti

Biroul Comunicare, Promovare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2
2000 – PLOIEŞTI
Tel.:0244 / 592.255
Fax:0244 / 513.829

alinafm@ploiesti.ro;roxana@ploiesti.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-ploiesti/bilant-legile-proprietatii