Monitorizare serviciu de salubritate

Ploiesti - 15 decembrie 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria municipiului Ploieşti organizează o întâlnire în scopul monitorizării serviciului de salubritate, vineri, 17 decembrie 2004, ora 11.00, la sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ.

Monitorizare serviciu de salubritate

Scopul acestei întâlniri este acela de a se urmări evaluarea reală a modului în care este perceput serviciul de salubritate de către cetăţeni, dar şi informarea, educarea şi implicarea activă a cetăţenilor în managementul deşeurilor, şi în special în colectarea selectivă a acestora.

Proiectul este realizat cu sprijinul GRASP, reforma Administraţiei Locale prin Parteneriate Durabile, finanţat de Guvernul Statelor Unite ale Americii prin Agenţia de Dezvoltare Internaţională USAID.

La dezbatere vor lua parte reprezentanţi ai Primăriei municipiului Ploieşti, ai Regiei Autonome de Termoficare şi Servicii Publice Ploieşti, cadre didactice din 8 şcoli ploieştene, unde vor fi constituite clase pilot si 60 de reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari.

Proiectul se va derula în perioada martie - iunie 2005.

Despre Primaria Municipiului Ploiesti

Biroul Comunicare, Promovare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2
2000 – PLOIEŞTI
Tel.:0244 / 592.255
Fax:0244 / 513.829

alinafm@ploiesti.ro;roxana@ploiesti.ro