Pregatire scoli

Ploiesti - 20 august 2004

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria municipiului Ploieşti doreşte să asigure, la început de an şcolar, condiţii optime la nivelul unităţilor de învăţământ aflate în patrimoniul municipalităţii, pentru buna derulare a procesului de educatie .

Pregatire scoli

Începând cu anul 2002, administraţia locală a acordat o atenţie deosebită şcolilor şi grădiniţelor incluzându-le într-un program de reabilitare, care să permită o amenajare şi dotare modernă a unităţilor de învăţământ. Anul acesta multiple şcoli şi grădiniţe sunt incluse în programul de reabilitare axat pe lucrări de investiţii şi reparaţii.

În acest context au fost consolidate în parteneriat cu Banca Mondială Colegiile naţionale “IL Caragiale” şi “Mihai Viteazul”, reabilitate şi consolidate Liceul Pedagogic, Şcoala “Rareş Vodă”, “Elena Doamna”, Şcoala nr.13, şi Şcoala nr. 10 „George Coşbuc”, iar la Şcoala nr.15 şi la Liceul “Al. I. Cuza” au fost construite două săli de sport noi. De asemenea, se are în vedere construirea unei grădiniţe noi şi continuarea programului de dotare a şcolilor. Fondurile alocate în 2004 pentru lucrările de investiţii se ridică la 23,4 mld lei.

Lucrările de reparaţii curente, care se desfăşoară anul acesta în şcoli şi grădiniţe, constau în înlocuirea instalaţiilor electrice, revizuirea instalaţiilor de gaze şi a celor sanitare, asigurarea unor şcoli cu centrale termice sau refacerea sobelor existente, înlocuirea tâmplăriei, repararea gardurilor şi a hidroizolaţiei, placări cu gresie şi faianţă, amenajarea sălilor de laborator, etc. Valoarea sumelor alocate pentru acest gen de lucrări se ridică anul acesta la 23,6 mld lei.

În paralel, Primăria municipiului Ploieşti derulează în momentul de faţă, în mod planificat, acţiunile de igienizare şi curăţenie necesare şcolilor şi grădiniţelor pentru desfăşurarea activităţii în noul an şcolar. Unităţilor de învăţământ le sunt asigurate cu fonduri de la buget materiale necesare curăţeniei (vopsea în ulei şi lavabilă, ipsos, ciment, adeziv, etc). În plus, se realizează deratizarea şi dezinsecţia spaţiilor de învăţământ.În premieră, la acţiunea de igienizare vor fi implicate anul acesta toate unităţile de învăţământ prin intermediul concursului “Cea mai curată şcoală”, organizat în parteneriat cu Unilever South Central Europe, în perioada 01- 15 septembrie 2004.

La concurs participă 30 de şcoli generale, 43 de gădiniţe şi 16 licee şi grupuri şcolare, cărora le sunt oferite de către Unilever produsele de curăţenie (detergenţi, produse pentru curăţirea geamurilor şi a pardoselilor, etc) necesare obţinerii unei igienizări eficiente în imobilele aferente.

Referitor la autorizarea sanitară a spaţiilor şcolare, din cele 89 de unităţi de învăţământ preuniversitar existente în municipiul Ploieşti, doar câteva nu au obţinut această autorizare din diferite cauze :

-Şcoala nr. 18, Şcoala nr. 19 – clădiri vechi care necesită reparaţii capitale
-Şcoala nr. 22, Grădiniţa cu program normal nr. 20 – nu dispun de încălzire centrală
-Grădiniţa cu program normal nr. 11 – spaţiu insuficient, neasigurarea fluxului
-Grădiniţele cu program normal nr. 3 şi 18 – foste case naţionalizate, neasigurarea fluxului necesar
-Grădiniţa nr. 29 – spaţiu insuficient
-Grădiniţele cu program prelungit nr. 30, 33 – neasigurarea fluxului
-Grădiniţele cu program prelungit nr. 37, 52 – foste case naţionalizate, neasigurarea fluxului

Pentru unităţile menţionate se fac demersuri în prezent pentru obţinerea autorizaţiei sanitare provizorii.

Despre Primaria Municipiului Ploiesti

Biroul Comunicare Promovare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2
2000 – PLOIEŞTI
Tel.:0244 / 592.255
Fax:0244 / 513.829

alinafm@ploiesti.ro;roxana@ploiesti.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-ploiesti/pregatire-scoli