Reactualizare dosare ANL

Ploiesti - 20 ianuarie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria municipiului Ploieşti a demarat acţiunea de reactualizare a dosarelor pentru obţinerea unei locuinţe construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Reactualizare dosare ANL

Termenul limită pentru actualizarea dosarelor depuse în vederea atribuirii unei locuinţe pentru tinerii sub 35 de ani sau de depunere a noi dosare este 31 ianuarie 2005.

Trebuie spus că locuinţele pentru tineret se realizează conform prevederilor L 152/ 1998 privind înfiinţarea ANL şi a Normelor metodologice aprobate prin HG 962 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea acestui gen de locuinţe se face în baza unei liste de priorităţi aprobată de Consiliul Local cu avizul Ministerului Transportului, Construcţiilor şi Turismului.

De asemenea, tinerii poieşteni care doresc să îşi reactualizeze dosarul sau să îşi depună un dosar nou trebuie să stie că există o serie de criterii restrictive şi de ierarhizare în ceea ce priveşte stabilirea şi aprobarea listei de prioritate:
- titularul cererii trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea unde sunt construite locuinţele, fapt dovedit prin adeverinţe de la locul de muncă şi copie după cartea de munca, completată la zi ;
-titularul cererii de locuinţă, care poate deveni beneficiar al unei repartiţii de locuinţă pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinţei. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
-titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţa în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinţa.

Criteriile de ierarhizare, stabilite prin punctaj au in vedere :
-situaţia locativă actuală ;
-starea civilă actuală ;
-starea de sănătate actuală ;
-vechimea cererii solicitantului ;
-nivelul de studii si pregătirea profesională ;
-locul de muncă ;
-alte situaţii.

Potrivit legii, lista privind ordinea de prioritate se stabileşte anual, în listă fiind cuprinşi toţi solicitanţii de locuinţe care îndeplinesc criteriile restrictive, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la criteriile de ierarhizare.

Anul trecut au fost cuprinşi în lista privind ordinea de prioritate 736 de solicitanţi, din care 214 la structura locuinţe cu o camera si 522 solicitanţi la structura 2-3 camere, fiind soluţionate în anul 2004 persoanele înscrise în lista de la poziţia 1 la poziţia 31 inclusiv, structura apartamente cu două şi trei camere.Totodată, în cursul anului 2004 au fost depuse alte 182 de dosare noi.

În prezent, din totalul de 887 dosare aflate in evidenţa administraţiei locale, doar 394 corespund condiţiilor stabilite prin lege, urmând a fi înscrise în ordinea de prioritate, iar un număr de 493 de dosare sunt incomplete, nefiind actualizate.

În acest context, s-a decis prelungirea termenului de actualizare a dosarelor depuse şi de primire de noi dosare, urmând ca în şedinta Consiliului Local din luna februarie să fie supusă dezbaterii şi aprobării lista privind ordinea de prioritate valabilă în anul 2005.

Relaţii suplimentare legate de actualizarea dosarelor sau depunerea unor noi dosare se pot obţine la telefon 546.161 – int. 165 sau la sediul Seviciul Public de Finanţe Locale şi Administrarea Patrimoniului din str. Emil Zolla, nr. 8 ( intrarea principala a Halelor Centrale), camera 6.

Despre Primaria Municipiului Ploiesti

Biroul Comunicare, Promovare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2
2000 – PLOIEŞTI
Tel.:0244 / 592.255
Fax:0244 / 513.829

alinafm@ploiesti.ro;roxana@ploiesti.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-ploiesti/reactualizare-dosare-anl