Verificare agenti economici - actiuni deszapezire

Ploiesti - 2 februarie 2005

Comunicat tip General in Administratie Publica

Primăria municipiului Ploieşti a derulat în perioada 31 ianuarie – 01 februarie 2005 o serie de controale pe linie de salubritate .

Verificare agenti economici - actiuni deszapezire

Astfel, inspectorii municipalităţii au verificat agenţii economici de pe raza oraşului pentru a observa dacă aceştia au respectat legislaţia cu privire la efectuarea acţiunilor de deszăpezire din dreptul sediilor şi punctelor de lucru.

Reamintim că potrivit art. 73 din HCL nr. 110/2004, pentru neefectuarea lucrărilor de înlăturare a zăpezii, gheţii şi poleiului de pe trotuare sau rigole, inclusiv a grătarelor gurilor pluviale, administraţia locală poate aplica sancţiuni contravenţionale.

Un număr de 69 de agenţi economici au fost iniţial avertizaţi de echipele de control ale RATSP pentru îndepărtarea zăpezii şi gheţii de pe trotuar. În urma verificărilor ulterioare s-a constatat că toate societăţile respective s-au conformat solicitărilor municipalităţii.

Simultan, în perioada menţionată echipe de control ale Direcţiei de Control, Relaţii Publice şi ADPP au somat, la rândul lor, 236 de agenţi economici şi persoane fizice în vederea demarării acţiunilor de deszăpezire. Şi în aceste cazuri s-a constatat ulterior respectarea legislaţiei.

Despre Primaria Municipiului Ploiesti

Biroul Comunicare, Promovare
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
B-dul Republicii nr. 2
2000 – PLOIEŞTI
Tel.:0244 / 592.255
Fax:0244 / 513.829

alinafm@ploiesti.ro;roxana@ploiesti.ro

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/primaria-municipiului-ploiesti/verificare-agenti-economici-actiuni-deszapezire